Javni prevoz z enotno vozovnico postaja dostopnejši, prijaznejši in privlačnejši za obstoječe in nove uporabnike javnega prometa

Z enotno vozovnico bodo uporabniki brez potrebe po kupovanju posamičnih vozovnic, nemoteno uporabljali različne vrste javnega prevoza. Z enotno vozovnico Slovenija dobiva moderen, učinkovit in uporabnikom prijazen sistem uporabe javnega prometa. Prvi bodo prednosti enotne vozovnice lahko preizkusili dijaki in študenti. Za dijake nove enotne vozovnice pričnejo veljati s 1.9.2016, za študente pa s 1.10.2016.

Enotna vozovnica v obliki čip kartice velja za različne oblike javnega prevoza in bo v enoten sistem vključila uporabo medkrajevnega in mestnega prometa. V projektu sodeluje 35 javnih prevoznikov v Sloveniji, ki izvajajo medkrajevni linijski avtobusni in železniški promet ter tudi mestni prevoz  potnikov v Ljubljani in Mariboru. V praksi to pomeni, da si lahko potnik sam izbere, kateri način prevoza bo na izbrani relaciji uporabljal z eno vozovnico. V okviru projekta ne gre zgolj za tehnično uvedbo enotne vozovnice, pač pa je bilo potrebno vzpostaviti tudi organizacijo delovanja in upravljanja sistema IJPP, od postavitve konceptov enotnega sistema javnega potniškega prometa, razvoja sistemskih in tehnoloških rešitev, integracije obstoječih sistemov prevoznikov, testiranja in končne implementacije sistema v praksi.

»Projekt uvedbe integriranega javnega potniškega prometa oz. enotne vozovnice je zadnja faza v kompleksnem 15-mesečnem projektu, katerega naročnik je Ministrstvo za infrastrukturo, s katerim se bo poenostavila uporaba javnega potniškega prometa v Sloveniji,« je na današnji predstavitvi projekta izpostavil mag. Boštjan Koren, direktor SŽ-Potniški promet, ki je vodilni partner v konzorciju IJPP.

Potnikom prijazen sistem in spodbujanje uporabe javnega prometa

V središču novega sistema je potnik, saj lahko po novem z eno kartico na izbrani relaciji po želji uporablja različne načine javnega prevoza. Potnik lahko vozovnico kupi na prodajnem mestu prevoznika (avtobusnega ali železniškega), ob začetku uporabe pa jo validira na validacijski napravi na avtobusu ali pri sprevodniku na vlaku. Integrirani javni potniški promet uporabnikom prinaša izboljšanje dostopnosti in učinkovitosti javnih prevoznih sredstev ter boljše in prijaznejše storitve. Javni promet tako postane privlačnejša alternativa avtomobilskemu prevozu, kar povečuje število uporabnikov in zmanjšuje onesnaženost okolja in promet v mestih. Med prednostmi novega sistema za uporabnike velja izpostaviti še možnost, da ima uporabnik na isti kartici več vozovnic hkrati.

Najprej subvencionirane vozovnice

V prvi fazi bo uvedena enotna subvencionirana vozovnica za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih. »Gre za najštevilnejšo skupino uporabnikov javnega prevoza, zato smo se odločili, da storitev enotne vozovnice najprej ponudimo njim. Kasneje pa se bo sistem širil še z produkti IJPP, ki bodo  namenjeni ostalim kategorijam potnikov  javnega prevoza v Sloveniji,« je povedala mag. Suzana Habjanič iz službe za trajnostno mobilnost in prometno politiko na Ministrstvu za infrastrukturo.
Vozovnica za dijake se bo na avtobusih in vlakih v praksi začela uporabljati 1. septembra, ko dijaki pričnejo s šolskim letom, za študente pa 1.10.2016. Prodaja vozovnic za dijake se prične 29.8 2016. Novo subvencionirano vozovnico IJPP bo mogoče kupiti po istih cenah kot lani,  celoten seznam prodajnih mest pa je na voljo na spletnem portalu www.ijpp.si.

Robert Sever, direktor Združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije je ob predstavitvi projekta povedal, da “medkrajevni avtobusni prevozniki podpiramo projekt Integriranega javnega potniškega prometa,  ker je koristen za potnike in ker verjamemo, da bo pritegnil večje število uporabnikov javnega prevoza. Glede na to, da gre za nov in zelo obsežen projekt, ki vključuje številne partnerje, lahko ob začetku uvedbe novega sistema pričakujemo manjše operativne težave, za katere pa verjamemo in pričakujemo, da se jih bo hitro razrešilo. Ključno je, da na dolgi rok Slovenija s tem pridobi boljšo storitev za potnike.”

Potniki bodo odslej lahko načrtovali prevoz (pot) preko informacijskega portala, dosegljivega na spletnem naslovu www.ijpp.si. Poleg možnosti načrtovanja prevoza so na njem dosegljive tudi informacije o uporabi sistema IJPP, prodajnih mestih vozovnic, dostop do spletnih obrazcev in informacije za potnike. Velika prednost je tudi  e-vloga, od 24.8.2016 naprej dosegljiva na portalu, ki dijakom in študentom na prodajnem mestu prevoznika pohitri postopek pridobitve subvencionirane vozovnice IJPP.

Projekt IJPP v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo izvaja konzorcij partnerjev SŽ-Potniški promet, Prometni inštitut Ljubljana, Ljubljanski potniški promet in Marprom ter tehnološkega izvajalca Imovation/Margento. Naročnik je za izvedbo namenil 3.961.053,26 EUR, 85 odstotkov celotne vrednosti projekta pa je financirano iz evropskih sredstev.