Odziv Slovenskih železnic na članek v časniku Dnevnik z naslovom Pokojnina na Slovenskih železnicah je kot zadetek na lotu

V časniku Dnevnik je bil v sredo, 25. januarja, objavljen članek z naslovom Pokojnina na Slovenskih železnicah je kot zadetek na lotu, v katerem je bilo o Slovenskih železnicah zapisanih več neresnic.

Slovenske železnice so uspešno podjetje, ki že vrsto let dosega odlične poslovne rezultate. Lani je Skupina SŽ ustvarila okrog 26 milijonov evrov čistega dobička, kar je skoraj tri milijone več kot leto prej, ter EBIT v višini 27 milijonov in EBITDA v višini 61 milijonov evrov. Finančni kazalci Skupine SŽ se v zadnjih letih močno izboljšujejo. Podjetje je imelo leta 2011 še 15,7-milijonsko izgubo, nato pa je leta 2012 je ustvarilo 3,5 milijona evrov dobička, leta 2013 15,7 milijona, leta 2014 18,6 milijona, leta 2015 14,6 milijona, predlani 23,2 milijona in lani 26 milijonov evrov dobička. V samo nekaj letih se je torej čisti poslovni izid s 15 milijonov evrov izgube povečal na 26 milijonov evrov dobička. Ob tem pa je Skupina občutno zmanjšala zadolženost, z okrog 405 milijonov evrov leta 2011 na 93 milijonov evrov neto dolga lani, precej povečala količino prepeljanega tovora in kakovost opravljenega dela ter zmanjšala število zaposlenih. V tem obdobju so se nadomestila države za opravljanje obvezne gospodarske javne službe zmanjšala za 25 odstotkov, dodana vrednost na zaposlenega pa povečala z 31.913 evrov leta 2011 na 43.795 evrov lani.

V članku je napačno zapisano, da naj bi tisti zaposleni na SŽ, ki »… izpolnjujejo pogoje za upokojitev, prejeli velikodušno odpravnino – četudi se v resnici ne bi upokojili«. To ne drži. Navedbe je že v pogovoru z novinarko izrecno zanikal tudi generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes. Prav tako so jih zanikali predstavniki delavcev, podpisniki dogovora z vodstvom Slovenskih železnic. Poudarili so, da iz četrtega člena nedvoumno izhaja, da delavcem pripada odpravnina le, če jim po izpolnitvi pogoja za poklicno ali starostno upokojitev preneha delovno razmerje. Slovenske železnice odpravnine izplačujejo ob upokojitvi zaposlenih, popolnoma v skladu z zakonom.

Dogovori poslovodstva Slovenskih železnic s socialnimi partnerji so v zadnjih petih letih omogočili prihranek v višini dobrih sto milijonov evrov. Pozitivne učinke omenjenih dogovorov jasno kažejo trenutni poslovni rezultati Skupine SŽ, še bolj jasno, kako učinkoviti so bili ti ukrepi, pa bo vidno v prihodnjih letih. Na Slovenskih železnicah namreč pripravljamo več strateških projektov, ki bodo izjemno pozitivno vplivali tako na poslovanje Skupine SŽ kot na celotno slovensko gospodarstvo. Ključni so: vstop strateškega partnerja v lastniško strukturo SŽ-Tovorni promet, nakup novih potniških vlakov, posodobitve obstoječega voznega parka, uvajanje sodobnih tehnologij na vlake itn. S strateškimi projekti bomo ohranili rast finančnih kazalcev, okrepili svojo vlogo v mednarodnem tovornem prometu in vlogo hrbtenice javnega prometa v Sloveniji.