Poziv k prenehanju širjenja neresničnih informacij o Slovenskih železnicah

Spodaj objavljamo vsebino poziva po prenehanju širjenja neresničnih informacij, ki smo ga s Slovenskih železnic danes poslali uredniku časnika Dnevnik. V sredo 25. januarja in četrtek 26. januarja so bili namreč, kljub jasnim opozorilom in pojasnilom, na spletu in v tiskanih izdajah časnika Dnevnik objavljeni članki z neresničnimi informacijami o Slovenskih železnicah.

 

Spoštovani odgovorni urednik časnika Dnevnik, gospod Miran Lesjak!

Podpisani vas ponovno pozivamo, da prenehate objavljati in širiti neresnična dejstva v časopisu in na spletnem portalu Dnevnika. Tako kot včeraj, 25. januarja, v članku Pokojnina na Slovenskih železnicah je kot zadetek na lotu, ste danes v članku Odpravnine SŽ zavite nagrade za izbrance? navajali neresnična dejstva in napačne razlage Dogovora poslovodstva Slovenskih železnic s socialnimi partnerji.

Vsi podpisniki Dogovora z vodstvom Slovenskih železnic, ki so tudi pooblaščeni in pristojni za njegovo komentiranje in razlaganje so jasno povedali, da vaše navedbe ne držijo. V člankih je napačno zapisano, da naj bi tisti zaposleni na SŽ, ki »… izpolnjujejo pogoje za upokojitev, prejeli velikodušno odpravnino – četudi se v resnici ne bi upokojili«. To ne drži! Navedbe smo večkrat zanikali in vam poslali tudi natančna pojasnila. Že v pogovoru z novinarko jih je izrecno zanikal tudi generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes. Prav tako so jih zanikali predstavniki delavcev, podpisniki dogovora z vodstvom Slovenskih železnic.

Pozivamo vas, da prenehate širiti neresnične informacije o Slovenskih železnicah in s tem posredno in neposredno škodovati podjetju. Še enkrat poudarjamo, da iz četrtega člena Dogovora nedvoumno izhaja, da delavcem pripada odpravnina le, če jim po izpolnitvi pogoja za poklicno ali starostno upokojitev preneha delovno razmerje. Slovenske železnice odpravnine izplačujejo v skladu z zakonom in Dogovorom, ob prenehanju delovnega razmerja.

Generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes

Svet delavcev kapitalsko povezanih družb