Slovenske železnice od januarja do maja odlično poslovale in ustvarile čisti poslovni izid v višini 14,7 milijona evrov

Prvih pet mesecev letošnjega leta je bilo za Slovenske železnice uspešno na več ravneh. Prihodki so se v primerjavi z istim obdobjem lani povečali za 9 odstotkov, na 207,3 milijona evrov. Za 4 odstotke, na 81,7 milijona evrov, pa so se povečali tudi transportni prihodki.

 

Skupina Slovenske železnice je od januarja do maja dosegla poslovni izid iz poslovanja, EBIT, v višini 14,5 milijona evrov, EBITDA 28,6 milijona evrov, ter čisti poslovni izid v višini 14,7 milijona evrov.

Prepeljali smo 8,8 milijona ton tovora, kar je 13 odstotkov oziroma 1 milijon ton tovora več kot v istem obdobju lani ter opravili 2,1 mlijarde netotonskih kilometrov, kar je 17 odstotkov več kot lani.

V potniškem prometu smo od januarja do maja prepeljali 5,6 milijona potnikov. V primerjavi z istim obdobjem lani se je število potnikov zmanjšalo za 6 odstotkov.

Slovenske železnice nadaljujejo z optimizacijo delovnih procesov. V skupini SŽ je bilo tako konec maja 7385 zaposlenih, kar je 174 manj kot konec preteklega leta.

Na Slovenskih železnicah smo tudi na drugih ključnih področjih naredili več pomembnih korakov naprej. Svoja prizadevanja bomo usmerili v uresničevanje ambicioznih projektov, s katerimi bomo pomembno spremenili podobo javnega prevoza v Sloveniji ter povečali kakovost logističnih storitev, ki jih ponujamo na mednarodnem trgu.