Sestanek direktorjev nacionalnih prevoznikov v železniškem tovornem prometu Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore in Makedonije

Šestega in sedmega februarja, so se na pobudo SŽ-Tovornega prometa, sestali direktorji podjetij SŽ-Tovorni promet, d.o.o., HŽ Cargo d.o.o., Akcionarsko društvo za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“, Beograd, Željeznice Republike Srpske a.d., Makedonski železnici transport a.d., Skopje, Makedonija in AD Montecargo. Glavni namen regionalnega sestanka na visoki ravni je bil okrepiti sodelovanje med podjetji, s čimer bodo ta lahko zagotavljala boljše storitve za poslovne partnerje. Gre za velik korak k izboljšanju regionalnega sodelovanja med železniškimi prevozniki v tovornem prometu.

Na sestankih so govorili o skupnem sodelovanju pri prevozu tovora na področju nekdanjega desetega koridorja oziroma načrtovanega Alpsko-Zahodnobalkanskega koridorja, v državah nekdanje Jugoslavije, ter o skupnih ukrepih za zagotavljanje najkakovostnejših logističnih storitev. Udeleženci sestanka so se strinjali, da se v omenjeni koridor vključijo tudi odseki v Bosno in Hercegovino, Črno Goro in Makedonijo.

Prevoznike v tovornem prometu povezujejo skupne razvojne vrednote, zato se zavedajo pomena sodelovanja za doseganje poslovnih uspehov. Izboljšati želijo medsebojno sodelovanje in kakovost storitev za obstoječe in nove kupce ter povečati količino železniških prevozov na ključnih koridorjih in ekonomsko ter družbeno kohezijo. Oblikovali bodo tudi nove skupne produkte, ki bodo kolikor je mogoče prilagojeni kupcem ter s tem razvijali svoja podjetja.

 

Direktorica SŽ- Tovorni promet, d. o. o., mag. Melita Rozman Dacar, je kot gostiteljica visokega regionalnega srečanja povedala: »Prevozniki vidimo ogromno priložnosti za rast in razvoj. Skupaj si bomo prizadevali za povečevanje kakovosti storitev za naše kupce ter za to, da s ceste na železnico preusmerimo več tovora. Naš temeljni cilj je vrniti blagovne tokove na železnico in našim poslovnim partnerjem ponuditi kakovostne storitve.«

Goran Gobac, direktor tehnologije HŽ Cargo, je povedal: »Pozdravljamo skupno pobudo glede razvoja in optimizacije železniškega transporta na nekdanjem desetem koridorju. Verjamemo, da bo imel novi produkt Sava Express pozitivne učinke in sinergije za vse podpisnike. S kakovostnimi skupnimi projekti bomo lahko povečali kakovost storitev in tako pridobili tovore z drugih tovornih koridorjev na nekdanji deseti koridor. To bo pozitivno prispevalo tudi k razvoju pristanišč, ki so povezana z omenjenim koridorjem.«

Generalni direktor Srbija Cargo, Dušan Garibović, je opisal poslovanje in razvojne načrte podjetja ter poudaril, da je Srbija Cargo pripravljen na okrepitev sodelovanja z drugimi prevozniki v regiji, brez katerega rast prevozov po železnici ne bo mogoča. Poudaril je tudi, da bo Sava Express pomemben korak pri izboljšanju storitev železnic v regiji, in se zavzel za širitev novega produkta tudi v Bolgarijo, Makedonijo, Grčijo in druge države v regiji.

Skupno postavljene cilje so potrdili tudi direktorji drugih podjetij, Željeznic Republike Srpske a.d., Makedonski Železnici Transport a.d., Skopje, Makedonija, in AD Montecargo. Strinjali so se, da je učinkovito sodelovanje ključno za razvoj in uspehe železniških prevoznikov v regiji. Poudarili so tudi, da verjamejo, da bodo tudi njihove železnice v bližnji prihodnosti postale del TEN-T omrežja.

Podpisali memorandum o sodelovanju

Direktorji železniških prevoznikov v tovornem prometu iz Slovenije, Hrvaške, Republike Srbske, Federacije BIH, Srbije, Črne Gore in Makedonije so slovesno podpisali memorandum o sodelovanju. Z njim so se dogovorili, da si bodo skupaj prizadevali za razvoj novih kakovostnih storitev za kupce, ki bodo imeli tudi pozitiven vpliv na razvoj regije, ter za preusmeritev tovora s cest na železnice.

Poleg tega so prevozniki, ki so se udeležili sestanka, o svojih dejavnostih obvestili vlade držav. Predlagali so jim, da proučijo možnosti za uvedbo ustreznih finančnih in drugih ukrepov, s katerimi bi železniškim prevoznikom zagotovili enakopraven ekonomski položaj s prevozniki blaga v drugih vrstah prometa ter železniškimi prevozniki v drugih evropski državah.

Potrditev novega skupnega produkta – Sava Express

S podpisom so se direktorji regionalnih prevoznikov v tovornem prometu zavezali sodelovati pri novem celovitem produktu Sava Express –direktnem tovornem vlaku med Slovenijo in Srbijo. Železniški promet med obema državama se je po letu 1990 zmanjšal kar za 92 odstotkov, zato je možnosti za povečanje količine železniških prevozov veliko. Z novim vlakom bodo države Evropske unije še bolje povezane s Srbijo in drugimi državami v regiji. Poleg tega pa se bodo skrajšali prevozni časi in povečala kakovost celovitih storitev, ki jih ponujajo.