Dodatni vlaki oživljajo čezmejni promet in turizem na Koroškem

Slovenske železnice v poletnem času na Koroškem vpeljujejo dodatne vlake med Mariborom in Pliberkom. Gre za nadaljevanje lani začetega vzorčnega primera čezmejnega povezovanja, sodelovanja med Slovenskimi železnicami in OeBB (Avstrijske železnice) in lokalnimi skupnostmi z obeh strani meje, ki ga usmerja in vodi Regionalna razvojna agencija Koroška ob podpori Direkcije za infrastrukturo Republike Slovenije. Glavni namen je vzpodbujanje turističnega povezovanja ob Dravski kolesarski poti, ki sega čez meje več držav od Italije prek Avstrije in Slovenije do Hrvaške. Omenjene povezave pa zagotavljajo varen in trajen način potovanja tudi za dnevne potnike, ki se čez mejo vozijo bodisi na delo ali šolanje.

»Na Slovenskih železnicah se zavedamo prednosti povezovanja različnih deležnikov na področju prevoza potnikov in zagotavljanja logistične podpore za razvoj regij tudi prek turističnih produktov. Zato bi se rad na tem mestu zahvalil vsem, ki sodelujete pri tem vzorčnem primeru čezmejnega povezovanja in sodelovanja. Slovenske železnice vztrajno delamo in se trudimo zagotavljati udobno, varno in sodobno potovanje vsem našim potnikom. Dodatna kolesarska sobotna vlaka, zaradi katerih smo danes tukaj, sta le majhen delček v našem omrežju, a zaradi svoje vloge v regiji toliko bolj pomemben,« je na novinarski konferenci v Pliberku poudaril Miloš Rovšnik, pomočnik direktorja Slovenske železnice – Potniški promet, d. o. o.

Železniška povezava je edina oblika čezmejnega javnega potniškega prometa v tej čezmejni regiji, zato je še toliko bolj pomembna njena zanesljivost in prilagodljivost. »Slovenske železnice na relaciji od Maribora do Pliberka letno prepeljemo več kot 200.000 potnikov, z dodatnimi vlaki z zadostnimi kolesarskimi kapacitetami pa smo dokazali, da znamo prisluhniti tudi trenutnim potrebam regij, ki v turističnih produktih – v tem primeru kolesarstvu – vidijo priložnost za svoj razvoj« je zaključil Rovšnik.

Vozni red vlakov med tednom (pon – pet)

Maribor odh: 5.20     11.25    14.45

Pliberk   prih: 7.30     13.28    16.59

Celovec prih:  8.39    14.56    17.56

 

Celovec  odh: 8.05      12.36    16.36

Pliberk   odh: 10.01    14.08    17.20

Maribor prih: 11.43    16.12    19.28 

 

Vozni red sobotnih vlakov, od 23. junija do 1. septembra 2018:

Maribor odh:  7.35      14.50

Pliberk   prih:  9.21      16.36

Celovec  prih: 11.26    17.26

 

Celovec  odh: 8.05       15.06

Pliberk    prih: 10.01    17.16

Maribor  prih: 11.45    19.00