SEESARI in SHIFT2RAIL v Berlinu podpisala sporazum o sodelovanju

Predsednik iniciative SEESARI in direktor Prometnega instituta, podjetja v Skupini Slovenske železnice, dr. Peter Verlič, ter izvršni direktor SHIFT2RAIL, Carlo Borghini, sta včeraj, 18.9., na prvi dan mednarodnega železniškega sejma Innotrans v Berlinu, ob navzočnosti evropske komisarke Violete Bulc, podpisala sporazum o sodelovanju.

Iniciativa SEESARI, South East Europe Strategic Alliance for Rail Innovation oziroma v prevodu Zveza za spodbujanje raziskav in inovacij na področju železnic v Jugovzhodni Evropi, je bila ustanovljena leta 2016 na pobudo Prometnega instituta Ljubljana, in ob podpori Mednarodne železniške zveze, UIC, Temeljni cilj SEESARI je povezovanje zainteresiranih deležnikov s področja železnic ter iskanje inovativnih rešitev in projektov, ki bodo prispevali k podpori in razvoju železnic in transporta v Jugovzhodni Evropi ter tudi k širšemu evropskemu železniškemu in prometnemu sistemu.

Iniciativo SEESARI danes sestavlja že več kot 60 z železnicami povezanih železniških podjetij iz štirinajstih držav. SHIFT2RAIL je javno-zasebno partnerstvo za raziskave in inovacije v železniškem transportu,ki ga je potrdila Evropska komisija, da bi na evropskih železnicah povečala obseg prevoza potnikov in tovora. Poudarek podpisanega sporazuma je izmenjava informacij o tekočih in načrtovanih aktivnostih ter programih raziskav in inovacij. Poleg tega poudarja tudi izmenjavo izkušenj in dobrih praks pri preoblikovanju železniškega sistema, in predvsem digitalizacijo in interoperabilnost. S tem se iniciativa SEESARI vključuje v delovne skupine SHIFT2RAIL JU in ima možnost sodelovati pri pripravi načrtov za krepitev razvoja železnic na področju Jugovzhodne Evrope