Vozni red nadomestnega avtobusa: Špilje – Maribor – Špilje (26. oktober do 15. december)

Smer:  LJUBLJANA – CELJE – MARIBOR – ŠPILJE

BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS
Vlak 4430* 4432* 4434 14/158 4436 4021* 4438* 4440 150 4442
Postaja
Ljubljana 08:05
Celje 09:20
Maribor 05:03 06:22 08:33 10:23 13:33 15:11 16:35 17:35 18:20 19:40
Pesnica 05:13 06:32 08:43 | 13:43 15:21 16:45 17:45 | 19:50
Cirknica 05:19 06:38 08:49 | 13:49 12:27 16:51 17:51 | 19:56
Šentilj – ŽP 05:24 06:43 08:54 | 13:54 15:32 16:56 17:56 | 20:01
Šentilj – obračališče 05:26 06:45 08:56 | 13:56 15:34 16:58 17:58 | 20:03
Špilje 05:33 06:52 09:03 10:50 14:03 17:05 18:08 18:47 20:10
Leibnitz 11:10 19:07
Werndorf | |
Graz 12:00 19:57

Opombe: *Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.

Smer:  ŠPILJE – MARIBOR – CELJE – LJUBLJANA

BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS BUS
Vlak 4431* 4433* 4437/4447 151 4439 3959* 4441* 4443/4449 159 4445/4451
Postaja
Graz
Werndorf 10:49 18:49
Leibnitz 11:14 19:14
Špilje 05:45 07:00 09:03 11:34 14:05 17:10 18:03 19:34 20:10
Šentilj – obračališče 05:52 07:07 09:10 | 14:12 15:34 17:17 18:10 | 20:17
Šentilj – ŽP 05:54 07:09 09:12 | 14:14 15:36 17:19 18:12 | 20:19
Cirknica 05:59 07:14 09:17 | 14:19 15:41 17:24 18:17 | 20:24
Pesnica 06:05 07:20 09:23 | 14:25 15:47 17:30 18:23 | 20:30
Maribor 06:15 07:30 09:33 12:01 14:35 15:57 17:40 18:33 20:01 20:40
Celje 21:12
Ljubljana 22:27

Opombe: *Ne vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.