Vozni red nadomestnega avtobusa: Stranje – Rogatec – Stranje (27. in 29. november)

Vozni red nadomestnega avtobusa: Stranje – Rogatec, ob zapori 301/18.

ROGATEC – STRANJE – CELJE

BUS BUS BUS
Vlak 3708 7808 7809
Postaja  –  –  –
Rogatec 08:27 11:12 09:27
Rjavica 08:32 11:17 09:20
Rogaška Slatina 08:37 11:22 09:17
Tekačevo 08:42 11:27 09:12
Podplat 08:47 11:32 09:07
Mestinje 08:49 11:34 09:05
Stranje 08:55 11:40 08:59
Šmarje pri Jelšah 11:50
Šentvid pri Grobelnem 11:57
Grobelno 12:02
Šentjur 12:10
Štore 12:20
Celje 12:32