110 let proge Sevnica-Trebnje obeležili na Gradu Sevnica

Na Sevniškem gradu so 18. januarja zvečer pripravili drugo predstavitev pomembne knjižne novosti z naslovom Železniška proga Sevnica–Trebnje ter ob tem obeležili 110-letnico proge Sevnica-Trebnje.

Med predstavitvijo, ki je bila obogatena s projekcijo avtorja novo izdane knjige, raziskovalca lokalne zgodovine in publicista Oskarja Zorana Zeliča, je zbrane pozdravil tudi župan Srečko Ocvirk ter direktor SŽ-Infrastruktura Matjaž Kranjc, ki v krajšem nagovoru predstavil zgodovino železnic na Slovenskem in prizadevanja SŽ-Infrastruktura d.o.o., ki sledi sodobnim evropskim smernicam železniškega razvoja in investicijska vlaganja v slovensko železniško omrežje.

Zajetna monografija, delo raziskovalca lokalne zgodovine in publicista Oskarja Zorana Zeliča, je izšla ob 110. obletnici proge Trebnje–Krmelj in natančno na dan 80. obletnice slovesnega odprtja proge Tržišče–Sevnica.

Knjigo, ki obsega 204 strani, so podprle SŽ-Infrastruktura, izdalo pa Društvo Trg Sevnica, in prinaša celovit pregled preteklosti proge ter dragocen vpogled v tedanje gospodarske, družbeno-politične in prometne razmere v Mirnski dolini in na Sevniškem. Med drugim lahko v knjigi preberemo tudi o boju za slovenske pravice in pomenu proge na razvoj krajev ob njeni trasi. »Železna cesta« je postala njihovo »okno v svet«, prinesla je upanje o nadaljnjem povezovanju, sodelovanju in razvoju.

Knjigo bogati več kot dvesto slik. Med njimi izstopajo prvič objavljene fotografije iz časa gradnje proge Tržišče–Sevnica, ki jih je posnel višji gradbeni tehnik Marijan Pišl, po rodu Sevničan, ki je kot član sekcije za gradnjo proge sodeloval pri njenem trasiranju, gradnji in otvoritvi. Odlične fotografije današnje proge in postajnih objektov na njej je posnel železničar Bojan Dremelj.