Podpisan sporazum o integraciji različnih načinov prevoza v čezmejnem regijskem in lokalnem prometu

V četrtek, 14. februarja 2019, sta SŽ-Potniški promet in tržaško avtobusno podjetje Trieste Trasporti v Trstu podpisala Sporazum o integraciji različnih načinov prevoza in prevoznin v povezavi s čezmejnimi in lokalnimi storitvami javnega prevoza v okviru Pilotne akcije št. 6 projekta CONNECT2CE, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) prek Transnacionalnega programa Srednja Evropa 2014–2020.

Sporazum predstavlja osnovo za vzpostavitev prodaje integrirane vozovnice na relaciji Ljubljana-Trst, ki bo povezala železniški promet na relaciji od Ljubljane do Opčin z avtobusnim prometom od Opčin pa do Trsta. Od marca pa do konca avgusta 2019, ko poteka testno obdobje, bodo lahko potniki prek spleta kupovali vozovnico do Trsta, ki bo poleg vlaka omogočala tudi vožnjo z avtobusom do Trsta. Spletna aplikacija se razvija in testira v okviru pilotnega projekta št. 6 v evropskem projektu CONNECT2CE INTERREG Srednja Evropa, v katerem sodeluje 13 projektnih partnerjev, od katerih sta iz Slovenije SŽ-Potniški promet in Prometni institut Ljubljana.

Cilj projekta CONNECT2CE, ki traja od 1. junija 2017 do 31. maja 2020, je izboljšati razumevanje in ozaveščenost glede današnje uporabe in prihodnjega razvoja sistemov regionalnega javnega prevoza v Srednji Evropi. Glavne dejavnosti v projektu so:

• oblikovanje predloga čezmejnih gospodarskih javnih služb v okviru sistemov javnega naročanja na osnovi postavljenih standardov (glede pogostosti, kakovosti in stroškov) storitev javnega železniškega in cestnega prevoza na obmejnih in čezmejnih območjih, ki vključuje usklajene multimodalne vozne rede in opredeljuje izvajanje regionalnih in čezmejnih železniških storitev;

• integracija tarifnih shem in sistemov vozovnic za spodbujanje in pospeševanje uporabe javnega prevoza za doseganje boljše učinkovitosti regionalne/čezmejne gospodarske javne službe. Da bi bil javni prevoz privlačen za uporabnike, morajo izvajalci javnega prevoza uveljaviti integrirane tarife in enotne vozovnice za vsa javna prevozna sredstva;

• inteligentni transportni sistemi in informacijsko komunikacijske rešitve, ki upoštevajo visoko rast števila mobilnih komunikacijskih naprav in z dinamičnimi informacijami pomembno pripomorejo k izboljšanju dostopnosti in privlačnosti javnega prevoza.

dav

Več o projektu CONNECT2CE.