Dostop na nove perone – Šentilj, Pesnica in Cirknica

Dostop na novo zgrajena perona na postaji Šentilj in Pesnica ter na začasni peron na postajališču Cirknica

Postaja Šentilj:

  • za varovanje potnikov so vgrajene varovalne ograje, ki preprečujejo dostop na del perona, ki še ni v uporabi;
  • dostopna pot je označena s tablami (s puščicami za oznako smeri dostopa);
  • peron je osvetljen;

Postaja Pesnica

  • za varovanje potnikov so vgrajene varovalne ograje, ki preprečujejo dostop na del gradbišča;
  • dostopna pot je ustrezno označena s tablami;
  • peron je osvetljen;

 Postajališče Cirknica:

  • zgrajen je začasni peron, v dolžini 100 m,
  • na začasnem peronu je vgrajena varovalna ograja;
  • dostopna pot je ustrezno označena s tablami;
  • peron je osvetljen.

Na Postaji Pesnica in Šentilj, prometniki po potrebi usmerjajo potnike.