Promet z vlaki na progi Zidani Most-Celje je ponovno vzpostavljen od 18.20, možne so še manjše zamude