Slovenske železnice in Policija v sodelovanju z Railpolom za večjo varnost na železnicah

Railpol, evropsko združenje policij, ki skrbijo za varnost na železnicah, med 2. in 9. septembrom v več evropskih državah organizira preventivno akcijo. Njeni cilji so zagotavljanje večje prometne varnosti ter preventiva in izobraževanje o varnosti v železniškem prometu.
V teden dni trajajoči mednarodni preventivni akciji, imenovani Rail Action Week, letos prvič sodelujejo tudi Slovenske železnice in Policija. Zaposleni v skupini SŽ s policisti in varnostniki v prvih septembrskih dneh poostreno nadzorujejo nedovoljeno in prepovedano prečkanje železniške proge zunaj urejenih prehodov, prečkanje železniške proge na nivojskih prehodih ceste čez progo ter kršitve notranjega reda na vlakih in postajah. Poleg tega pa pripravljajo več predavanj o varnosti na železniškem območju.

Poostreno tudi na nivojskih prehodih in vlakih
Vsako leto se zgodi ogromno hudih nesreč na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo. Razlog zanje pa je največkrat neupoštevanje prometnih predpisov. Tako vozniki in drugi udeleženci prečkajo progo, tik preden vlak prepelje prehod, obvozijo polzapornice, pešci celo plezajo čez spuščene zapornice ipd.
Na več lokacijah po vsej Sloveniji – med drugim tudi v Ljubljani na Jurčkovi cesti, kjer sta se nedavno zaradi neupoštevanja prometne signalizacije zgodili dve nesreči – tako železničarji in policisti skrbijo za varno odvijanje prometa ter opozarjajo vse udeležence v prometu na dosledno upoštevanje prometnih pravil na tako nevarnih prometnih vozliščih. Policisti in varnostniki SŽ-ŽIP pa ves teden poostreno nadzorujejo tudi določene vlake, na katerih so bile zaznane kršitve notranjega reda. V prvem delu tedna so nadzorovali relacije Ljubljana–Jesenice, Postojna–Pivka, Trebnje–Novo mesto in Velenje–Celje.

Preventiva in izobraževanje najmlajših
Največ lahko za razumevanje nevarnosti nepravilnega gibanja na železniškem območju naredimo z izobraževanjem najmlajših. Predstavniki SŽ so zato s Policijo zanje pripravili več predavanj o varnosti in pravilnem gibanju na železniškem območju.
Otrokom OŠ Venclja Perka iz Domžal smo danes pojasnili, kako pravilno prečkati progo, ter jim med drugim pokazali tudi posnetek, ki smo ga na to temo posneli z Dunking Devils. Razložili smo jim pomen rumenih črt na postajah, prometno signalizacijo ter varne poti do šole. Predavanje smo pripravili s policisti PP Domžale. S Slovenskih železnic je sodelovala Dora Mezek Kukec, ki koordinira sodelovanje zaposlenih SŽ s Policijo.