Ustavljen ves potniški promet!

Vlada republike Slovenije je na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi z drugo točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdala 566. Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji, od 16. marca 2020 do preklica.

S sprejetim odlokom se, od 16. marca 2020 do preklica, začasno prekine ves javni prevoz potnikov v Republiki Sloveniji zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Prav tako se v tem času prekine tudi ves javni železniški mednarodni potniški promet. Ker se javni potniški promet ne odvija, tudi vsa obvestila o nadomestnih avtobusnih prevozih ne veljajo.

Vse morebitne reklamacije se bodo reševale po ponovni vzpostavitvi javnega potniškega prometa.

Potnikom se zahvaljujemo za razumevanje! Ostanite zdravi!