Podaljševanje IJPP vozovnic

Kako do podaljšanja veljavnosti IJPP vozovnice po ponovni vzpostavitvi javnega potniškega prometa?

Zaradi začasne zaustavitve javnega potniškega prometa v RS (odlok Vlade republike Slovenije št. 566. o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji) je Ministrstvo za Infrastrukturo (MzI) sprejelo Sklep št. 371-10/2019/116 podaljšanju veljavnosti terminskih vozovnic.

Po vzpostavitvi javnega potniškega prometa, se bo veljavnost IJPP vozovnic (enkratne dnevne, enotne tedenske, mesečne, polletne in letne) ustrezno podaljšala glede na prejeta navodila s strani Ministrstva za Infrastrukturo (MzI). Podrobnejša navodila si lahko ogledate v sklepu (sprememba sklepa 7.5.2020).