Preventivni ukrepi ob izbruhu SARS-CoV-2 (COVID-19)

Na Slovenskih železnicah smo po izbruhu koronavirusa v sosednji Italiji v februarju ustanovili posebno delovno skupino, ki v sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi spremlja širjenje koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19). Delovna skupina je za zaščito zaposlenih in potnikov v železniškem prometu sprejela naslednje preventivne ukrepe:

  • na železniške postaje, potniške vlake in v poslovne prostore Slovenskih železnic so bili na vidna mesta nameščeni plakati o pravilnem umivanju rok in pravilni higieni kašlja,
  • potniški vlaki so bili opremljeni z zalogo dezinfekcijskih sredstev, zaščitnih mask ter zaščitnih rokavic, ki jih vlakovno in vlakospremno osebje lahko uporablja zase in na prošnjo obolelih potnikov, ki sumijo, da bi lahko bili okuženi s koronavirusom, uporabi tudi zanje,
  • zaposleni so bili obveščeni o postopkih v primeru, da bi prišlo do suma, da kateri od potnikov v vlaku kaže znake obolelosti za koronavirusom. Hkrati so bili vsi zaposleni opozorjeni na postopke in ravnanje v primeru, ko sumijo, da so sami zboleli za koronavirusom,
  • izvajamo dezinfekcijo potniških vlakov, ki prihajajo iz Italije zaradi žarišča korona virusa,
  • opravljamo čiščenja postaj, ki so na meji z Italijo ter dodatna čiščenja postaje v Kopru in Ljubljani,
  • z namenom preprečitve širjenja koronavirusa, se preventivno izvaja dezinfekcija vseh vlakov ob njihovem čiščenju.