Prvi vlak Stadler bo danes prispel v Slovenijo!

Danes bo v Slovenijo prispel prvi od 52 naročenih vlakov švicarskega proizvajalca Stadler – DMG 610/615.

Po zaključenem sestavljanju prvega vlaka so se jeseni 2019 pričele testne vožnje na testnih progah na Poljskem in v Avstriji. Na testnih vožnjah so sodelovali tudi člani projektne skupine Slovenskih železnic. Že v času testiranj so bili v teoretično in praktično šolanje vključeni tudi slovenski strojevodje inštruktorji, ki bodo pridobljeno znanje prenesli na strojevodje. Danes pa je končno napočil dan, ko bo vlak prispel »domov«.

Kdaj bo vlak začel voziti potnike?

Po prihodu prvega vozila se bodo začela intenzivna šolanja strojevodij in tehničnega osebja SŽ- VIT. Pred začetkom voženj in umestitvijo vlaka v vozni red pa bo potrebno pridobiti začasno obratovalno dovoljenje za čas, ko se bo v skladu z zakonodajo izvajalo preverjanje kompatibilnosti vozila z javno železniško infrastrukturo. Po zaključenih testiranjih ter na podlagi dokumentacije o vozilih in kompatibilnosti bo izdano trajno obratovalno dovoljenje, ki je pogoj za predajo vozila v javni promet.

Kdaj pričakujemo dodatne vlake?

Do konca letošnjega leta bo po naših tirih predvidoma peljalo že 10 novih vlakov, do konca leta 2022 pa vseh 52 naročenih vlakov – od tega bo 21 enopodnih in 10 dvopodnih električnih ter 21 enopodnih dizelskih vlakov. S tem projektom – nakupom novih vlakov – je bil storjen pomemben korak k modernizaciji potniškega prometa, kar je eden od najpomembnejših strateških ciljev Slovenskih železnic.

Kaj bodo vlaki nudili potnikom?

Novi vlaki bodo sodobnejši, udobnejši in seveda tudi hitrejši. Vlak bo tudi bolj prostoren, vsa vrata bodo imela izvlečno stopnico za lažji vstop, prostore za osebe z omejeno mobilnostjo ter posebne toaletne prostore zanje, najmanj 10 mest za kolesa in vtičnice za polnjenje različnih mobilnih naprav. Vsi novi vlaki bodo omogočali sodoben informacijski sistem, vtičnice za polnjenje telefonov, prenosnih računalnikov, avtomatsko klimo itd. Vsi novi vlaki bodo opremljeni tudi z wi-fi signalom, ki bo omogočil dostopanje do interneta oziroma do različnih internetnih vsebin. Novi vlaki (garniture) bodo skrajšali potovalni čas do 10 odstotkov (novi elektromotorni vlaki imajo hitrejše pospeševanje in potovalne hitrosti do 160 kilometrov na uro, dizelmotorni vlaki pa do 140 km/h). V prihodnjih letih se bo tako povečala pogostost regionalnih povezav z manj postanki in lokalnih vlakov z večjo zmogljivostjo, večja pa bo tudi udobnost in zanesljivost samega prevoza.

Novi dizelski in večnapetostni električni in vlaki bodo omogočili tudi čezmejno regijsko povezovanje v smeri Avstrije in Hrvaške: udobno, hitro in brez prestopanja.