Začasna prekinitev vožnje vlakov v/iz Italije (11.marec)

Na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) ter v zvezi s Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 18100-1/2020/4 z dne 18. 2. 2020 in Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 18100-4/2020/2 z dne 10. 3. 2020 minister za zdravje izdaja Odredbo  o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni.

Sprejeta odredba št. 0070-21/2020 določa, da v obdobju dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), velja prekinitev železniškega potniškega prometa med državama Republiko Slovenijo in Republiko Italijo. Mednarodni in maloobmejni vlaki vozijo le do oziroma iz postaje Sežana. Prekinitev prometa velja od 11. marca 2020, od 18.00 do preklica. SŽ-Potniški promet, d.o.o. bo v času prekinitve prometa zagotavljal povezave po veljavnem in objavljenem voznem redu od oz do postaje Sežana. V času veljave prepovedi SŽ-Potniški promet, d.o.o. na relaciji med postajama Sežana in Opčine/Villa Opicina ne zagotavlja nadomestnega prevoza.