Sprememba Potniške Tarife

Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) je 20.03.2020 izdalo soglasje k posodobitvi Potniške tarife, ki je s predlaganimi spremembami postala primerljiva s tarifami ostalih evropskih železniških uprav ter produkti IJPP, hkrati pa našim uporabnikom-potnikom prinaša številne pozitivne novosti.

V novi Potniški tarifi smo spremenili rok veljavnosti vseh enosmernih in povratnih enkratnih vozovnic (razen skupinskih in vozovnic po posebni ponudbi npr. Turist vikend, IZLETtka,…), ki je po novem 1 dan ne glede na razdaljo relacije in ne glede na smer potovanja. Cene posamičnih vozovnic smo ohranili na isti ravni oz. zaokrožene na 10 centov[1], medtem ko so cene abonentskih vozovnic nižje. Abonentske vozovnice SŽ veljajo tudi za vse vlake višje vrste (brez doplačila dodatka), medtem ko imetniki splošnih abonentskih enotnih vozovnic IJPP plačajo tudi dodatek za potovanje z vlakom višje vrste. Po želji spodbuditve uporabe javnega prevoza tudi na daljših razdaljah smo znižali in poenotili dodatke za vlake višje vrste. Za potovanje z vlaki IC, MV, EC, EN boste za dodatek odšteli 1,50 evra. Ukinili smo obvezno rezervacijo za potovanje z vlakom ICS, dodatek pa poenotili na 3,00 evre, ne glede na razdaljo.

Z namenom spodbuditve potovanj družin in promocije vlaka kot družinam prijaznega prevoznega sredstva, družinam (do vključno 5 oseb), ki potujejo z vsaj enim otrokom do 12 let, omogočamo nakup 40-odstotkov cenejše vozovnice; otroci do 12. leta potujejo s 50-odstotnim popustom, mlajši od 6 let pa brezplačno, za kar ni več potrebnega nakupa SŽ-kartice ugodnosti Družina. Poleg družinskih potovanj želimo s prenovljeno tarifo spodbuditi tudi potovanja skupin v prostem času, zato skupinam ki štejejo več kot 6 oseb, starih do 26 let, omogočamo 50-odstotno znižanje cene vozovnice. Ohranili smo ugodnosti, s katerimi se mladim in starejšim od 65 let (katerim smo spremenili starostno mejo in s tem ukinili pogoj »status upokojenca«), omogoča potovanje z vlakom s 30-odstotnim popustom.

Upoštevali smo tudi potrebo po uvedbi trajnostne mobilnosti in tako znižali ceno za prevoz koles na 1,50 evra.

Večje spremembe so uvedene tudi pri vračilih prevoznine in dodatkov, in sicer:

potnik lahko zahteva povrnitev plačane prevoznine v celoti pred začetkom roka veljavnosti vozovnice, razen za vozovnice, kupljene prek spleta ali prek mobilne aplikacije, za katere se prevoznina ne vrača;
vračilo za delno neizkoriščeno vozovnico lahko zahteva za polletno in letno vozovnico, ki je še v roku veljavnosti;
delno vračilo je možno tudi v primerih, navedenih v Uredbi (ES) št. 1371/2007 in Uredbi o izvajanju Uredbe (ES) o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu.

[1] Zaradi zaokroževanja cen vozovnic na 10 centov, lahko pri izračunu pride do odstopanj za nekaj centov.