Vlada Republike Slovenije je 6. 11. 2021 izdala nov Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Za potovanje z vlakom v notranjem in mednarodnem prometu ter v tranzitu še naprej ostaja obvezno izpolnjevanje  pogoja PCT – prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja. Pogoja PCT pri prevozu z javnim potniškim prometom pa ni treba izpolnjevati mlajšim od 12 let, osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji, učencem in dijakom.

Za vožnjo z vlakom je poleg izpolnjevanja pogoja PCT obvezna pravilna uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2, razkuževanje rok in ohranjanje medsebojne razdalje.

Potniki na vlaku dokazujejo izpolnjevanje pogoja PCT z ustreznim dokazilom o prebolevnosti, cepljenosti ali negativnem rezultatu testa in veljavnim osebnim dokumentom.
Iskalnik voznih redov
Spletni nakup vozovnic Preverite, katere vozovnice lahko kupite preko spleta

Od začetka julija brezplačen javni medkrajevni potniški promet za vse upokojence

Od 1. julija se lahko upokojenci, oziroma osebe starejše od 65 let, imetniki invalidske evropske kartice in vojni veterani na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo in 67/19) brezplačno vozijo v medkrajevnem javnem potniškem prometu.

Vlogo za pridobitev celoletne brezplačne vozovnice lahko oddate od 24. junija naprej, s pomočjo predpisanega obrazca, ki ga:

  • čitljivo izpolnjenega vložite na prodajnih mestih enotnih vozovnic (vsa prodajna mesta IJPP, tudi SŽ-PP),
  • ali pa ga pošljete na Ministrstvo za infrastrukturo – po navadni ali elektronski pošti.

Zaradi zmanjševanja tveganj okužbe z virusom COVID-19 predlagamo, da obrazce oddate prek običajne ali elektronske pošte. Prav tako, si vozovnico priskrbite šele takrat, ko nameravate medkrajevni javni potniški promet dejansko tudi koristiti.

Kako do brezplačne* vozovnice?

Za pridobitev brezplačne celoletne vozovnice je potrebno:

  • čitljivo izpolniti predpisano vlogo, ki je objavljena na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo,
  • poleg izpolnjene vloge predložiti tudi:
    • osebni dokument,
    • izkaznico vojnega veterana oziroma
    • evropsko kartico ugodnosti za invalide.

* plačilo stroška obdelave IJPP v vrednosti 3 evre.

**Zaradi izjemnega povpraševanja upravičencem do brezplačne vozovnice do nadaljnjega priporočamo, da vlogo za izdajo brezplačne vozovnice pošljejo po elektronski pošti na e-naslov [email protected], v zadevo e-pošte pa pripišejo: »brezplačna vozovnica Slovenija.«

Kje lahko oddate vlogo?

Upravičenci, ki boste vlogo oddajali po navadni pošti, jo pošljite na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »brezplačna vozovnica Slovenija«.

Upravičenci, ki boste vlogo oddali po elektronski pošti, pa jo pošljite na elektronski naslov [email protected] , v zadevo e-pošte napišite: »brezplačna vozovnica Slovenija«.

V primeru, da bi želeli vlogo oddati fizično, se zglasite na enem od prodajnih mest, kjer so na voljo vozovnice IJPP.

***V primeru, da še nimate celoletne brezplačne vozovnice, ste upravičeni do brezplačne enosmerne in povratne vozovnice, veljajo za 2. razred potovanja, za 1. razred, v skladu s potniško tarifo, plača potnik razliko med rednima cenama. Omenjene (začasne)vozovnice se bodo izdajale do vključno 31. avgusta.

Dodatne informacije in pojasnila

Več informacij in pojasnil v zvezi s pridobivanjem brezplačne vozovnice lahko dobite na Ministrstvu za infrastrukturo ali na telefonski številki 01/478 84 11 (ob delavnikih od 8. do 16. ure).