Brezplačni prevoz za upokojence

Od 1. julija se lahko upokojenci, oziroma osebe starejše od 65 let, imetniki invalidske evropske kartice in vojni veterani na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo in 67/19) brezplačno vozijo v medkrajevnem javnem potniškem prometu.

Vlogo za pridobitev celoletne brezplačne vozovnice lahko oddate od 24. junija dalje, s pomočjo predpisanega obrazca, ki ga:

  • čitljivo izpolnjenega vložite na prodajnih mestih enotnih vozovnic (vsa prodajna mesta IJPP, tudi SŽ-PP),
  • ali pa ga pošljete na Ministrstvo za infrastrukturo – po navadni ali elektronski pošti.

Zaradi zmanjševanja tveganj okužbe z virusom COVID-19 predlagamo, da obrazce oddate prek običajne ali elektronske pošte. Prav tako, si vozovnico priskrbite šele takrat, ko nameravajte medkrajevni javni potniški promet dejansko koristiti.

Kako do brezplačne vozovnice?

Za pridobitev brezplačne celoletne vozovnice je potrebno:

  • čitljivo izpolniti predpisano vlogo, ki je objavljena na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo,
  • poleg izpolnjene vloge predložiti tudi:
    • osebni dokument,
    • izkaznico vojnega veterana oziroma
    • evropsko kartico ugodnosti za invalide.

V primeru da boste vlogo oddali po pošti ali e-pošti, vam omenjenih dokumentov ni potrebno prilagati.

Kje lahko oddate vlogo?

Upravičenci, ki boste vlogo oddajali po navadni pošti, jo pošljite na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »brezplačna vozovnica Slovenija«.

Upravičenci, ki boste vlogo oddali po elektronski pošti, pa jo pošljite na elektronski naslov [email protected], v zadevo e-pošte napišite: »brezplačna vozovnica Slovenija«.

V primeru, da bi želeli vlogo oddati fizično, se zglasite na enem od prodajnih mest, kjer so na voljo vozovnice IJPP.

Dodatne informacije in pojasnila

Več informacij in pojasnil v zvezi s pridobivanjem brezplačne vozovnice lahko dobite na Ministrstvu za infrastrukturo ali na telefonski številki 01/478 84 11 (ob delavnikih od 8. do 16. ure).

Grafika z vlakom, železniško postajo in pripisoma "Z vlakom po kulturo" in "V zgodovinska mesta Slovenije".