Vlada Republike Slovenije je 6. 11. 2021 izdala nov Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Za potovanje z vlakom v notranjem in mednarodnem prometu ter v tranzitu še naprej ostaja obvezno izpolnjevanje  pogoja PCT – prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja. Pogoja PCT pri prevozu z javnim potniškim prometom pa ni treba izpolnjevati mlajšim od 12 let, osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji, učencem in dijakom.

Za vožnjo z vlakom je poleg izpolnjevanja pogoja PCT obvezna pravilna uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2, razkuževanje rok in ohranjanje medsebojne razdalje.

Potniki na vlaku dokazujejo izpolnjevanje pogoja PCT z ustreznim dokazilom o prebolevnosti, cepljenosti ali negativnem rezultatu testa in veljavnim osebnim dokumentom.
Iskalnik voznih redov
Spletni nakup vozovnic Preverite, katere vozovnice lahko kupite preko spleta

Od jutri se upokojenci, starejši od 65 let, imetniki invalidske evropske kartice in vojni veterani vozijo brezplačno v javnem medkrajevnem potniškem prometu

Vlogo za pridobitev celoletne brezplačne vozovnice lahko upravičenci oddajajo od 24. junija, na predpisanem obrazcu, ki ga čitljivo izpolnjenega vložijo na prodajnih mestih enotnih vozovnic (vsa prodajna mesta IJPP, tudi SŽ-PP), ali pa ga pošljejo na Ministrstvo za infrastrukturo – po navadni ali elektronski pošti.

V primeru, da upravičenec še nima brezplačne celoletne vozovnice lahko na vlaku ali na prodajnih mestih Slovenskih železnic
pridobi brezplačno enosmerno ali povratno vozovnico za vse relacije na območju Slovenskih železnic.

Upravičenec se izkaže z ustreznim dokumentom: upokojenec predloži Kartico upokojenca katero izdaja Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ZPIZ, imetnik invalidske evropske kartice predloži Evropsko kartico ugodnosti, starejši od 65 let osebni dokument, vojni veteran predloži Izkaznico vojnega veterana, upravičenec pa se lahko izkaže tudi s fotokopijo oddane vloge za brezplačno celoletno vozovnico.

Brezplačne enosmerne in povratne vozovnice vozovnice veljajo za 2. razred potovanja, za 1. razred plača potnik razliko med rednima cenama v skladu s potniško tarifo. Omenjene vozovnice se bodo izdajale do vključno 10. julija.

Za potovanje z vlakom višje vrste plača potnik dodatek za ustrezni oz. uporabljeni vlak (IC, MV, EC, EN in ICS).
Potniku v primeru, da brezplačne enosmerne ali povratne vozovnice nima, pa bi jo lahko pridobil na postaji oziroma postajališču, kjer je vstopil in je bila v času odhoda vlaka odprta potniška blagajna, se zaračuna dodatek po določilih potniške tarife.