Dijaki in študentje tudi v poletnih mesecih z brezplačnim prevozom (3.julij)

Kot so zapisali na Portalu subvencij potniškega prometa na Ministrstvu za infrastrukturo bo dijakom in študentom tudi v tem šolskem oziroma študijskem letu omogočen brezplačen prevoz . Avtomatsko podaljšanje veljavnosti subvencioniranih vozovnic do  konca avgusta (31.8.2020), bo izvedeno najpozneje do 9. julija.