Na prodajnih mestih na voljo manjša količina IJPP kartic za izdajo vozovnice “brezplačna vozovnica Slovenija”

V ponedeljek, 21. septembra smo od MzI prejeli manjšo količino IJPP kartic, ki smo jih že distribuirali po prodajnih mestih. Še vedno beležimo velik porast vlog, prav tako je tudi čakajočih vlog še veliko, zato upamo da kmalu prejmemo novo zalogo kartic. zaradi navedenega, vam svetujemo, da v primeru če vozovnice še ne nameravate koristiti (omejitve zaradi COVID-19, nenačrtovana potovanja,…), priskrbite šele takrat, ko nameravate medkrajevni javni potniški promet dejansko koristiti. Zaradi zmanjševanja tveganj okužbe z virusom COVID-19 predlagamo, da obrazce oddate prek običajne ali elektronske pošte.

Kako do brezplačne vozovnice?
Za pridobitev brezplačne celoletne vozovnice je potrebno:

  • čitljivo izpolniti predpisano vlogo, ki je objavljena na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo,
  • poleg izpolnjene vloge predložiti tudi:
  • osebni dokument,
  • izkaznico vojnega veterana oziroma
  • evropsko kartico ugodnosti za invalide.

Vlogo za pridobitev celoletne brezplačne vozovnice lahko oddate s pomočjo predpisanega obrazca, ki ga pošljete po navadni pošti na Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,  s pripisom»brezplačna vozovnica Slovenija«,  ali po elektronski pošti na e-naslov [email protected], v zadevo e-pošte pa pripišite – »brezplačna vozovnica Slovenija.«

V primeru da upravičenec vlogo za brezplačno vozovnico pošilja po pošti ali e-pošti, omenjenih dokumentov ni potrebno prilagati.

Dodatne informacije in pojasnila
Več informacij in pojasnil v zvezi s pridobitvijo brezplačne vozovnice lahko dobite na Ministrstvu za infrastrukturo ali na telefonski številki 01/478 84 11 (ob delavnikih od 8. do 16. ure).

Vozovnica je brezplačna. Plačljiva je edino izdaja kartice, na kateri je naložena vozovnica upravičenca. Izdaja kartice stane 3 €.