Vloge za brezplačne celoletne vozovnice je treba poslati Ministrstvu za infrastrukturo (16. september)

Od 1. julija se lahko upokojenci, oziroma osebe starejše od 65 let, imetniki invalidske evropske kartice in vojni veterani na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 6/16 – uradno prečiščeno besedilo in 67/19), brezplačno vozijo v medkrajevnem javnem potniškem prometu.

Vlogo za pridobitev celoletne brezplačne vozovnice lahko upravičenci oddajate s pomočjo predpisanega obrazca, ki ga pošljete po navadni pošti na Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,  s pripisom»brezplačna vozovnica Slovenija«,  ali po elektronski pošti na e-naslov [email protected], v zadevo e-pošte pa upravičenec pripiše – »brezplačna vozovnica Slovenija.«

SŽ – Potniški promet ne sprejema vlog za omenjene subvencionirane IJPP vozovnice, ker le te – (kartice na katere se naloži vozovnica) niso na voljo.  Ko bodo IJPP vozovnice (kartice) spet na voljo, bomo sprejemali vloge za celoletne brezplačne vozovnice v medkrajevnem javnem potniškem prometu. IJPP kartice mora zagotoviti Ministrstvo za infrastrukturo.

Kako do brezplačne vozovnice?
Za pridobitev brezplačne celoletne vozovnice je potrebno:

čitljivo izpolniti predpisano vlogo, ki je objavljena na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo,

poleg izpolnjene vloge predložiti tudi:

osebni dokument,
izkaznico vojnega veterana oziroma
evropsko kartico ugodnosti za invalide.

V primeru da upravičenec vlogo za brezplačno vozovnico pošilja po pošti ali e-pošti, omenjenih dokumentov ni potrebno prilagati.

Zaradi zmanjševanja tveganj okužbe z virusom COVID-19 predlagamo, da obrazce oddate prek običajne ali elektronske pošte. Prav tako svetujemo, da si vozovnico priskrbite šele takrat,
ko nameravajte medkrajevni javni potniški promet dejansko koristiti.

Dodatne informacije in pojasnila
Več informacij in pojasnil v zvezi s pridobitvijo brezplačne vozovnice lahko dobite na Ministrstvu za infrastrukturo ali na telefonski številki 01/478 84 11 (ob delavnikih od 8. do 16. ure).

Vozovnica je brezplačna. Plačljiva je edino izdaja kartice, na kateri je naložena vozovnica upravičenca. Izdaja kartice stane 3 €.