Vzpostavitev potniškega prometa med Grosupljem in Kočevjem

Sporočilo za medije, 18.9.2020

V sklopu III. faze modernizacije železniške proge Grosuplje-Kočevje se v okviru projekta vgrajuje varnostne in telekomunikacijske naprave, ki so predpogoj za uspešno in varno uvedbo potniškega prometa.  Skladno s pogodbo med naročnikom (Ministrstvom za Infrastrukturo) in izvajalcem (Konzorcij Siemens Mobility GmBH in Ostria d.o.o.),  je pogodbeni rok za dokončanje projekta in zagotovitev vseh zakonsko predpisanih pogojev za delovanje naprav in njihovo uporabo v železniškem prometu, vključno s pridobitvijo obratovalnega dovoljenja za vgradnjo elementov in naprav v JŽI, 24.9.2020.

SŽ-infrastruktura kot upravljalec javne železniške infrastrukture, glede na trenutno stanje izvedenih del na predmetnem projektu ocenjuje, da do 1. oktobra 2020 ne bodo izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja za vgradnjo naprav in posledično vzpostavitev javnega potniškega prometa (JPP).

Upravljalec ocenjuje, da do tega datuma, ne bodo izpolnjeni vsi pogoji, ki so nujni, za vzpostavitev JPP, saj se v postopkih, ki vplivajo na varnost v prometu oz. varnost in zdravje ljudi ne sme niti minimalno odmikati od zakonskih podlag in standardov, ki so bili tekom let razviti z namenom varovanja udeležencev v prometu.

Novi rok pričetka obratovanja potniškega prometa na relaciji Kočevje – Grosuplje bo določen takoj, ko bodo za to vzpostavljeni vsi potrebni pogoji.

Upravljalec SŽ-infrastruktura bo o tem obvestil tudi Ministrstvo za Infrastrukturo RS in ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca.

Grafika z vlakom, železniško postajo in pripisoma "Z vlakom po kulturo" in "V zgodovinska mesta Slovenije".