Podaljševanje vozovnic

Kako do podaljšanja veljavnosti vozovnice po ponovni vzpostavitvi javnega potniškega prometa?

Zaradi začasne zaustavitve javnega potniškega prometa v RS (odlok Vlade republike Slovenije št. 2910. o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji) od 16.11.2020, je Ministrstvo za Infrastrukturo (MzI) 18.11.2020 sprejelo sklep št. 371-10/2019/171 o podaljšanju veljavnosti IJPP terminskih vozovnic ter 25.11.2020 Sklep št. 370-5/2020/64 o podaljšanju SŽ vozovnic.

Po vzpostavitvi javnega potniškega prometa, se bo veljavnost vozovnic (enkratne dnevne, enotne tedenske, mesečne, polletne in letne) ustrezno podaljšala glede na prejeta navodila s strani Ministrstva za Infrastrukturo (MzI). Podrobnejša navodila glede podaljšanja: