Pri vstopu v Avstrijo je treba upoštevati!

Avstrija je sredi januarja uvedla obvezno registracijo  pred vstopom v državo (namen registracije je boljši nadzor nad izvajanjem karantene in olajšanje sledenja okuženim osebam). Registracija je veljavna 7 dni, v kolikor se ne spreminjajo naslednji podatki: naslov stanovanja ali bivanja; država oz. regija, iz katere oseba prihaja; podatek o tem, kje je oseba v zadnjih 10 dneh pred vstopom bivala; kontaktni podatki (telefonska številka, e-pošta) in veljavno zdravniško spričevalo.

Predhodna registracija ni potrebna v naslednjih primerih:

 • nepredvidljivih, neodložljivih ali posebnih dogodkov v družinskem krogu (bolezen,nesreča, pogreb);
 •  zagotavljanja tovornega in/ali potniškega prometa (vlakospremno osebje);
 •  nujne oskrbe živali ali v primeru zagotavljanja potrebnih ukrepov v poljedelstvu in gozdarstvu ter za   komercialne prevoze praznih vozil in letal;
 •  potnikov v tranzitu brez postankov;
 •  delavci, ki redno prehajajo mejo zaradi dela (razen negovalno osebje);
 •  šolarji, študenti, ki redno prehajajo mejo zaradi študija;
 •  v primeru rednega prehajanja meje zaradi družinskih razlogov oziroma obiska življenjskega  partnerja/partnerice;
 • osebe v interventnih vozilih in vozilih javnih služb.

Avstrija z 10. februarjem uvaja nove pogoje za vstop v državo. Za vstop iz vseh držav, ki niso na seznamu epidemiološko varnih držav – torej tudi iz Slovenije – velja ob vstopu obveznost nastopa 10-dnevne karantene. Ta ni potrebna pod pogojem, ko potnik ob vstopu predloži negativni izvid antigenskega ali PCR testa na prisotnost SARS-CoV-2, ki ni starejši od 72 ur. Oseba lahko v Avstrijo vstopi tudi brez testa, vendar ga mora potem opraviti v Avstriji v 24 urah po vstopu.

Vstop v Avstrijo brez omejitev – brez obveznosti karantene, brez predložitve negativnega testa ter brez registracije velja za spodnje izjeme:

 • prost prevoz blaga in oseb (osebe, ki vstopajo zaradi zagotavljanja tovornega in potniškega prometa),
 • osebe v tranzitu brez postankov,
 • v primeru nepredvidljivih, neprestavljivih, in posebej upoštevajočih družinskih razlogov (še posebej težke bolezni, primeri smrti ali rojstev, oskrba podpore potrebnih oseb v nujnih primerih).

Več informacij najdete na spletni povezaviaustria.info

Grafika z vlakom, železniško postajo in pripisoma "Z vlakom po kulturo" in "V zgodovinska mesta Slovenije".