Podaljšanje veljavnosti marčevskih mesečnih subvencioniranih vozovnic

21. marca 2021 se je uradno pričela predprodaja subvencioniranih vozovnic za mesec april. Ministrstvo za infrastrukturo nas je glede tega obvestilo, da bo v primeru, da Vlada RS s sklepom podaljša izvajanje izobraževanja (pouka) po modelu C, za upravičence do subvencioniranega prevoza v mesec april podaljšalo veljavnost kupljenih subvencioniranih mesečnih vozovnic za mesec marec do konca meseca aprila. Imetnikom subvencioniranih vozovnic zato predlagamo naj ne hitijo s podaljševanjem marčevskih subvencioniranih vozovnic, saj se bo podaljšanje izvajalo do vključno 2. aprila letos,  z nakupom  mesečnih subvencioniranih vozovnic za april pa počakajte na odločitev vlade Republike Slovenije glede modela izvajanja pouka. Ta bo znana v prihodnjih dneh. Za polletne in letne subvencionirane vozovnice, veljavne v mesecu marcu, bo upravičenec na svojo IJPP kartico prejel polovico neizkoriščene vrednosti vozovnice za mesece marec. V primerih, da se bo aprila pouk izvajal na daljavo ali v celoti na šolah, bo upravičenec na svojo IJPP kartico prejel polovico neizkoriščene vrednosti mesečne, polletne in letne subvencionirane vozovnice za mesec marec. Neizkoriščena vrednost vozovnice bo na IJPP kartico imetnika naložena do konca meseca aprila.