Evropski povezovalni vlak je danes prispel v Ljubljano

Evropski povezovalni vlak, Connecting Europe Express, ki je 2. septembra 2021, iz Lizbone krenil na svojo več kot 20.000 kilometrov dolgo pot, skozi kar 26 držav, se je danes ustavil v Ljubljani.

Z vlakom Connecting Europe Express obeležujemo evropsko leto železnic, z razstavami in dogodki pa se izpostavlja vloga trajnostnega prometa. Vlak Connecting Europe Express je Simbol povezovalne moči železnice, ki je eden ključnih v letošnjem evropskem letu železnic. S svojo vožnjo bo dodatno poudaril vlogo železnice kot gonilne sile gospodarstva, trajnostne mobilnosti in evropske identitete.

»V zadnjih letih v Sloveniji tudi ob podpori Evropske unije namenjamo veliko sredstev posodobitvi in nadgradnji železniške infrastrukture. S tem želimo potovanje z vlakom – kot najbolj trajnostnim načinom transporta – še bolj približati potnikom in ne nazadnje poslovnim partnerjem. Novi, sodobnejši potniški vlaki, do konca leta 2022 jih bo kar 52 zapeljalo po slovenskih tirih, ter nove pridobitve  tovornega prometa, so zagotovo pomemben kamenček v mozaiku zdajšnje in prihodnje konkurenčnosti potniškega in tovornega prometa Skupine Slovenske železnice. Veseli me, da je  Evropska unija leto 2021  opredelila za »evropsko leto železnic«, v katerem zelo aktivno spodbuja uporabo železnice kot najbolj varnega in okolju najbolj prijaznega načina prometa.  Zelena dimenzija železnice v aktualnem globalnem trenutku postaja vse pomembnejša. Evropska unija z letošnjim povezovalnim vlakom – Connecting Europe Express, ki bo obiskal kar 26 evropskih držav  in se ustavil v več kot 100 mestih, po Ljubljani v Sloveniji še v Celju in Mariboru, potrjuje  svojo odločenost in zavezanost železnici kot gonilni sili trajnostne mobilnosti, gospodarskega razvoja in evropske identitete,« je ob sprejemu CEE vlaka povedal Dušan Mes, generalni direktor Slovenskih železnic.