Teden solidarnosti

V dneh med 1. in 8. novembrom 2021 bo potekal »Teden solidarnosti«. Skladno z Uredbo Vlade Republike Slovenije mora biti v Tednu solidarnosti (Uradni list RS, št. 28/18) od vsake vozovnice v medkrajevnem in mednarodnem železniškem prometu obračunan prispevek za Rdeči križ v višini 0,17 eura.

28. člen Zakona o Rdečem križu Slovenije (ZRKS) se glasi: »V Tednu Rdečega križa in v Tednu solidarnosti mora pravna oseba ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost v medkrajevnem in mednarodnem letalskem, železniškem, ladijskem in avtobusnem prometu ali opravlja dejavnost PTT, obračunati fizičnim in pravnim osebam, ki uporabljajo njihove storitve, prispevek v korist Rdečega križa Slovenije. Prispevek se obračuna od vsake prodane vozovnice, oziroma od vsake poštne pošiljke v notranjem in mednarodnem prometu, razen za knjige, časopise in revije.

Grafika z vlakom, železniško postajo in pripisoma "Z vlakom po kulturo" in "V zgodovinska mesta Slovenije".