Več prodajnih mest za potnike železniškega prometa

SŽ-Potniški promet nadaljujemo s širjenjem prodajne mreže. Poleg prodaje vozovnic na prodajnih mestih z osebjem, na spletu in v mobilni aplikaciji bodo v naslednjem letu potnikom dodatno na voljo še avtomati za prodajo vozovnic (kartomati).

Kartomat bo kot samostojno prodajno mesto omogočal samopostrežno avtomatizirano prodajo produktov na različnih prodajnih mestih, 24 ur na dan, vsak dan. Trenutno potekajo postavitve prvih 10 samostojnih prodajnih mest, ki bodo v okviru preskusnega (pilotnega) projekta začela delovati do konca januarja naslednje leto.

Samopostrežna prodajna mesta se bodo uvedla na ključnih železniških vpadnicah, na turistično zanimivih območjih in na območjih z visokim ocenjenim potencialom potnikov ter na železniških postajah/postajališčih, kjer se prodaja preko klasičnih prodajnih mest ne izvaja. Na 142-tih lokacijah načrtujemo postavitev 156 samopostrežnih prodajnih mest. V prvi fazi načrtujemo postavitev na 120-tih in v drugi še na 36-tih lokacijah.