Manjše spremembe v voznem redu od 7. februarja

V voznem redu vlakov, veljavnem od 7. februarja in do konca voznorednega obdobja 4. septembra 2022, je uvedenih nekaj manjših sprememb, in sicer:

1. Na relaciji Ilirska Bistrica-Ljubljana bo ob nedeljah uveden dodatni večerni vlak, ki bo namenjen predvsem potrebam vožnje dijakov in študentov v Ljubljano. Nadomestil bo vlak LPV 2714, ki sedaj ob nedeljah vozi na krajši relaciji Ilirska Bistrica-Pivka.

Vozni red dodatnega nedeljskega vlaka RG 1618 na relaciji Ilirska Bistrica-Ljubljana, od 7. 2. do 4. 9. 2022:

Postaja Prihod Odhod
Ilirska Bistrica 19:32
Kilovče 19:38 19:38
Narin 19:43 19:43
Pivka 19:48 19:49
Ljubljana Dolgi Most 20:49 20:50
Ljubljana Tivoli 20:54 20:55
Ljubljana 20:59  
Vlak št. 1618 bo vozil ob nedeljah od 13. 2. do 19. 6. 2022, od 4. 9. 2022 do konca voznorednega obdobja ter 18. 4. in 2.5.2022; V nedeljo pred praznikom, 17. 4. in 1. 5.2022, vlak ne bo vozil.

2. Na relaciji Ljubljana-Kamnik Graben bo uveden dodatni jutranji vlak.

Vozni red dodatnega vlaka št. LPV 3160, na relaciji Ljubljana-Kamnik Graben, od 7. 2. do 4. 9. 2022::

Postaja Prihod Odhod
Ljubljana 4:53
Ljubljana Brinje 4:58 4:58
Ljubljana Ježica 5:00 5:00
Ljubljana Črnuče 5:03 5:04
Trzin ind. cona 5:08 5:08
Trzin Mlake 5:10 5:11
Trzin 5:12 5:12
Domžale 5:15 5:18
Rodica 5:20 5:20
Jarše-Mengeš 5:22 5:23
Homec pri Kamniku 5:26 5:26
Šmarca 5:28 5:29
Duplica-Bakovnik 5:31 5:31
Kamnik 5:33 5:34
Kamnik mesto 5:35 5:36
Kamnik Graben 5:37
Vlak LPV 3160 ne vozi ob nedeljah in praznikih-dela prostih dneh v RS.

 

3. Z Italijanskimi železnicami je dogovorjen nov čas odhoda vlaka LPV 1805 iz Opčin in prihoda v Sežano. In sicer bo odhod iz Opčin ob 13.25 namesto ob 13.30. Vozni red med Sežano in Ljubljano se ne bo spremenil.

 

4. Manjše spremembe bodo tudi pri vožnji vlaka LPV 3232 na relaciji Rosalnice-Novo Mesto ter pri vožnji vlaka LPV 3611 na relaciji Grobelno-Imeno.

Vozni red vlaka LPV 3232, na relaciji Rosalnice-Novo Mesto-Ljubljana, od 7. 2. do 4. 9. 2022:

Postaja Prihod Odhod
Rosalnice 06:00
Metlika 06:02 06:05
Dobravice 06:10 06:11
Gradac 06:16 06:16
Črnomelj 06:23 06:24
Otovec 06:28 06:28
Semič 06:35 06:35
Rožni Dol 06:41 06:41
Uršna sela 06:46 06:47
Birčna vas 06:52 06:53
Novo mesto Šmihel 06:59 06:59
Novo mesto Kandija 07:00 07:01
Novo mesto Center 07:02 07:02
Novo mesto 07:04 07:06
Mirna Peč 07:16 07:17
Ponikve na Dolenjskem 07:23 07:23
Trebnje 07:27 07:28
Štefan 07:31 07:31
Velika Loka 07:34 07:34
Šentlovrenc 07:37 07:38
Gaber 07:41 07:41
Radohova vas 07:45 07:47
Ivančna Gorica 07:53 07:54
Višnja Gora 08:01 08:09
Žalna 08:14 08:14
Mlačevo 08:17 08:17
Grosuplje 08:21 08:22
Šmarje-Sap 08:26 08:26
Škofljica 08:32 08:33
Lavrica 08:36 08:36
Ljubljana Rakovnik 08:41 08:42
Ljubljana Vodmat 08:45 08:46
Ljubljana 08:49

Spremembe so označene s krepko pisavo.

Vozni red vlaka številka LPV 3611, na relaciji Celje-Grobelno-Imeno, od 7. 2. do 4. 9. 2022:

Postaja Prihod Odhod
Celje 13:30
Štore 13:34 13:35
Šentjur 13:40 13:41
Grobelno 13:44 13:50
Šentvid pri Grobelnem 13:53 13:54
Šmarje pri Jelšah 13:58 13:58
Stranje 14:03 14:04
Pristava 14:07 14:07
Sodna vas 14:11 14:11
Podčetrtek Toplice 14:13 14:14
Atomske Toplice hotel 14:16 14:17
Podčetrtek 14:19 14:20
Imeno 14:24  

Spremembe so označene s krepko pisavo.