6 dejstev o porabi energije na Slovenskih železnicah

*** Slovenske železnice uporabijo 50 % energije iz obnovljivih virov Železniški promet v Sloveniji porabi 1 % vse energije, ki jo porabi prometni sektor Na SŽ učinkovitost merimo s 6 ključnimi kazalniki okoljske uspešnosti za železniški sektor Železnica v Sloveniji ustvarja nizke emisije CO2, ki so primerljive s emisijami drugih železnic v Evropi Na SŽ