Podaljšanje veljavnosti subvencioniranih vozovnic za brezplačen prevoz

Ministrstvo za infrastrukturo je sprejelo sklep o podaljšanju veljavnosti subvencioniranih vozovnic za brezplačen prevoz. Upravičencem (upokojenci, invalidi, vojni veterani, starejši od 65 let) do subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz, ki jim poteče veljavnost vloge in veljavnost  vozovnice v obdobju od julija 2022 do julija 2023, se v mesecu poteka veljavnosti vloge in vozovnice, vloga in vozovnica podaljšata za eno leto. Brezplačno podaljšanje veljavnosti subvencioniranih vozovnic za brezplačen prevoz se opravi avtomatsko, brez vložitve nove vloge, pri čemer organ Javnega potniškega prometa  preveri, ali upravičenec še vedno izpolnjuje pogoje za odobritev subvencionirane vozovnice.

Sklep je objavljen na povezavi: https://www.gov.si/novice/2022-05-24-subvencionirane-vozovnice-za-brezplacen-prevoz-v-javnem-potniskem-prometu-avtomaticno-podaljsane/

Brezplačne enosmerne in povratne vozovnice veljajo za potovanje v 2. razredu potniškega vlaka, za potovanja v 1. razredu plača potnik razliko med rednima cenama v skladu s potniško tarifo. Za potovanje z vlakom višje vrste plača potnik dodatek za ustrezni oz. uporabljeni vlak (IC, MV, EC, EN in ICS). V primeru potovanja skupine je zaradi zagotavljanja zadostnih kapacitet potrebna najava skupine na e-poštnem naslovu: [email protected] ali preko kontaktnega obrazca na spletni strani: https://potniski.sz.si/skupine/.