Predprodaja abonentskih subvencioniranih vozovnic IJPP

Predprodaja abonentskih vozovnic za šolsko/študijsko leto 2022/2023 za osnovnošolce, dijake in udeležence izobraževanja odraslih se začne 21. avgusta 2022, za študente pa 21. septembra 2022. Prodaja subvencioniranih mesečnih in letnih vozovnic se izvaja v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2-UPB7, UL RS, št. 6/16 z dne 29.1.2016,