Abonentske vozovnice za osnovnošolce

Mesečne, polletne in letne osnovnošolske vozovnice za šolsko leto 2022/2023 se izdajajo za obdobje veljavnosti od 1. septembra 2022 do 30. junija 2023. Predprodaja mesečnih, polletnih in letnih osnovnošolskih vozovnic se prične 7 koledarskih dni pred začetkom veljavnosti vozovnice.

Osnovnošolske mesečne, polletne in letne vozovnice niso subvencionirane, cene vozovnic za osnovnošolce so določene v Potniški tarifi ST 700.04.

Izdane polletne vozovnice veljajo 6 (šest) mesecev, letne vozovnice pa 10 (deset) mesecev, vendar se izdajajo z veljavnostjo največ do konca šolskega leta, in sicer do 30. junija 2023.

Osnova za nakup osnovnošolske vozovnice je:
– za osnovnošolce Potrdilo o šolanju in osebni dokument,
– brezkontaktna čip kartica SŽ,  kamor se naloži kupljena abonentska vozovnica.

Podaljševanje osnovnošolskih mesečnih abonentskih vozovnic je mogoče na podlagi brezkontaktne čip kartice SŽ na vseh prodajnih mestih SŽ-Potniški promet.