Abonentske vozovnice za osnovnošolce

Mesečne, polletne in letne osnovnošolske vozovnice za šolsko leto 2022/2023 se izdajajo za obdobje veljavnosti od 1. septembra 2022 do 30. junija 2023. Predprodaja mesečnih, polletnih in letnih osnovnošolskih vozovnic se prične 7 koledarskih dni pred začetkom veljavnosti vozovnice. Osnovnošolske mesečne, polletne in letne vozovnice niso subvencionirane, cene vozovnic za osnovnošolce so določene v Potniški