Predprodaja subvencioniranih dijaških vozovnic

Na prodajnih mestih SŽ-Potniškega prometa bodo 30. in 31. avgusta ter 1. septembra okrepljene prodajne ekipe, s podaljšanim delovnim časom blagajn (seznam prodajnih mest s spremenjenim delovnim časom je naveden v spodnji tabeli), ki bodo dijakom v pomoč pri pridobitvi subvencioniranih IJPP vozovnic. Predlagamo, da si še pred začetkom šolskega leta, v zadnjih  počitniških dneh uredite svojo subvencionirano vozovnico IJPP za prevoz v šolo in se s tem izognete morebitni gneči na prvi šolski dan oziroma da si za izdajo vozovnice ob pričakovani gneči načrtujete več časa, ki bo potreben za izdajo vozovnic IJPP.

Da bo postopek izdaje hitrejši, predlagamo, da pred obiskom prodajnega mesta izpolnite eVlogo, ki je dostopna na portalu eUprava. Ko bo le ta odobrena, boste prejeli preko e-uprave šifro vloge. S to šifro lahko nato opravite nakup subvencioniranih vozovnic na naših spodaj navedenih prodajnih mestih. V primeru, da to ne boste imeli urejeno, lahko na prodajnem mestu oddate izpolnjeno pisno Vlogo za izdajo vozovnice.

Prodajna mesta na železniških postajah, kjer lahko opravite nakup subvencioniranih IJPP vozovnic:

Borovnica, Celje, Divača, Dobova, Domžale, Dravograd, Hrastnik, Jesenice, Kočevje, Koper, Kranj, Laško, Litija, Ljubljana, Ljutomer mesto, Maribor, Medvode, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Pivka, Poljčane, Pragersko, Ptuj, Rače, Rogaška Slatina, Sevnica, Sežana, Šentjur, Škofja Loka, Trebnje, Trbovlje, Zagorje in Zidani Most. Delovne čase omenjenih prodajnih mest lahko preverite na Seznamu prodajnih mest na železniških postajah.

Seznam postaj s spremenjenim delovnim časom od 30.8. do 2.9.2022
Postaja spremenjen začasni delovni čas
Škofja Loka 5.30-17.15
Trebnje 5.25-17.10
Šentjur 5.25-17.15
Zagorje 4.50-16.35
Borovnica 5.25-17.10
Divača 6.05-17.50
Laško 5.05-16.50
Hrastnik 4.50-16.35
Domžale 5.05-16.50
Murska Sobota 5.55-17.40
Ormož 5.00-16.45
Pragersko 5.30-17.15
Poljčane 5.30-17.15
Dravograd 5.00-16.45
Sežana* 6.30-18.15
Pivka** 5.30-17.15
Novo Mesto*** 7.00-18.45
Opombe: * Prodajno mesto Sežana bo odprto po spremenjenem delovnem času 31.8. in 1.9;

**Prodajno mesto Pivka bo odprto po spremenjenem delovnem času 2.9.,

***Prodajno mesto Novo Mesto bo odprto po spremenjenem delovnem času 31.8.

Nakup NOVIH subvencioniranih IJPP vozovnic na prodajnem mestu železniške postaje Ljubljana je možen vsak dan od 6.00 do 20.00.

Več informacij najdete na spletni strani https://potniski.sz.si.

Vsem študentom želimo uspešen začetek novega šolskega leta in prijetne ter varne poti.