Srečanje visokih predstavnikov v železniškem potniškem prometu

6. oktober 2022, Praga

Direktorji družb v železniškem potniškem prometu, ki so članice Skupnosti evropskih železniških prevoznikov in upravljavcev infrastrukture (CER) ter Mednarodne železniške zveze (UIC), so se 6. oktobra 2022 zbrali v Pragi na letnem srečanju na visoki ravni, da bi razpravljali o dolgoročni viziji za svoje stranke in potnike. Predstavniki evropskih železnic so se ponovno zavezali k izboljšanju izkušnje potnikov pri načrtovanju potovanj in rezervaciji mednarodnih železniških vozovnic. Sicer je bilo srečanje priložnost za izmenjavo mnenj o preteklem in prihodnjem razvoju ter opredelitev skupnih točk sodelovanja za intenzivnejše preusmerjanje potniškega prometa na železnico.

Evropski železniški sistem je ključen za uresničevanje ciljev “evropskega zelenega dogovora” glede zmanjševanja emisij ogljika, evropske železnice pa so se zavezale, da bodo dejavno prispevale k njegovemu uspešnemu izvajanju. Evropska unija se mora osredotočiti na hitrost, priročnost, cenovno dostopnost in trajnost povezav med evropskimi prestolnicami in večjimi mesti ter hkrati privabiti potnike k uporabi vlakov. Pri tem se je treba osredotočiti na različna področja, med katerimi je tudi prodaja vozovnic. Ena od pobud v to smer je načrt za prodajo vozovnic (angl. Ticketing Roadmap), ki ga je lansko leto objavila skupnost CER, njegov namen pa je nadalje izboljšati uporabniško izkušnjo pri načrtovanju potovanj in rezervaciji vozovnic v mednarodnem železniškem prometu.

V zadnjih letih so si evropske železnice prizadevale za vzpostavitev podpornih mehanizmov, oblikovanje ustreznih specifikacij za prodajo železniških vozovnic, ki usklajujejo različne načine prodaje vozovnic, vseevropski integrirani železniški vozni red in podlago za popolno digitalizacijo vozovnic. To bo potnikom omogočilo ponudbo številnih novih storitev. Da bi izrazili nadaljnjo usmerjenost železniškega sektorja k zastavljenim ciljem, so direktorji družb v železniškem potniškem prometu na srečanju sprejeli resolucijo, s katero so se ponovno zavezali k izboljšanju izkušnje potnikov. Resolucijo si lahko preberete tukaj.