Rok za koriščenje dobroimetja na IJPP karticah se izteče 31. decembra

 

Ministrstvo za infrastrukturo obvešča, da se rok za izplačilo oziroma koriščenje dobroimetja, ki ga imajo dijaki in študentje zapisanega na svojih IJPP karticah izteče 31. 12. 2022. Po tem datumu izplačilo oziroma koriščenje dobroimetja za nakup vozovnic, ne bo več možno.

Ministrstvo za infrastrukturo je v obdobju epidemije Covid-19 imetnikom dijaških in študentskih subvencioniranih vozovnic povrnilo del kupnine za subvencionirane vozovnice, ki jih zaradi ukrepov niso mogli koristiti. Neizkoriščena vrednost subvencioniranih vozovnic se je dijakom in študentom v obliki dobroimetja zapisala na njihove IJPP kartice. Dobroimetje dijaki in študentje lahko dobijo izplačano ali ga uporabijo za nakup katerih koli IJPP vozovnic.

Na podlagi Sklepa ministra za infrastrukturo št. 371-13/2019/45 z dne 8.12.2021,  je bil določen rok za izplačilo oziroma koriščenje dobroimetja, to je do 31. 12. 2022. Po tem datumu ne več možno izplačilo oziroma koriščenja dobroimetja.

Dijake in študente, ki še niso uredili izplačila dobroimetja oziroma ga niso koristili za nakup vozovnic, pozivamo, da to storijo čim prej oziroma najkasneje do 31. 12. 2022.

Izplačilo dobroimetja dijaki in študenti uredite na prodajnih mestih prevoznikov.