Teden Rdečega križa 2023

V dneh med 8. in 15. majem 2023 bo potekal »Teden Rdečega križa«.

Skladno z Zakonom o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93 in 79/10), mora biti v Tednu Rdečega križa od vsake vozovnice v medkrajevnem in mednarodnem železniškem prometu obračunan prispevek za Rdeči križ v višini 0,17 EUR.

28. člen Zakona o Rdečem križu Slovenije (ZRKS) se glasi: »V Tednu Rdečega križa in v Tednu solidarnosti mora pravna oseba ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost v medkrajevnem in mednarodnem letalskem, železniškem, ladijskem in avtobusnem prometu ali opravlja dejavnost PTT, obračunati fizičnim in pravnim osebam, ki uporabljajo njihove storitve, prispevek v korist Rdečega križa Slovenije. Prispevek se obračuna od vsake prodane vozovnice, oziroma od vsake poštne pošiljke v notranjem in mednarodnem prometu, razen za knjige, časopise in revije.