Investicijska dela na infrastrukturi in organizacija prometa v času del

Na železniški postaji v Ljubljani je danes, 16. maja, potekala novinarska konferenca na kateri so vodja Sektorja za investicije v železniško infrastrukturo, z Direkcije RS za infrastrukturo, z Ministrstva za infrastrukturo mag. Dejan Jurkovič, direktor SŽ-Infrastrukture Matjaž Kranjc in direktorica SŽ-Potniškega prometa mag. Darja Kocjan predstavili aktualna investicijska dela na javni železniški infrastrukturi ter organizacijo prometa v času ovir na progah.

Številna potrebna investicijska dela na železniški infrastrukturi na dolgi rok prinašajo boljše pogoje za železniški promet in boljšo potniško izkušnjo. V času ovir na progah je žal na določenih odsekih potrebno vpeljati nadomestne prevoze po cesti, tudi počasne vožnje mimo gradbišč, kar posledično neizogibno prinaša odmike od voznih redov vlakov oz. zamude.

Kot je bilo povedano, je pri načrtovanju prevozov potnikov cilj, da se prevoz opravi varno in točno, v času ovir na progah pa še s čim krajšimi zamudami. S tem namenom, da se zagotovi boljša prepustnost na progi, so v primerih del na progah Ljubljana-Litija-Zidani Most-Dobova in Poljčane-Maribor nekateri vlaki združeni z naslednjim vlakom. Zaradi velike frekvence vlakov na progi bi v nasprotnem primeru prijahalo do še večjih zamud. Zaradi predpisanih počasnih voženj mimo gradbišč in začasne vožnje po samo enem tiru pa lahko kljub združevanju vlakov prihaja do zamud.

Vse spremembe v voznem redu so potnikom na voljo na postajah in postajališčih ob progah. Vsaj 15 dni pred spremembo v voznem redu so ti podatki objavljeni tudi na naših spletnih straneh.

Na spletnih straneh so potnikom na voljo tudi informacije o aktualnem stanju v prometu, tudi nastale zamude, ki jih lahko spremljate v samem iskalniku voznega reda na spletni strani Slovenskih železnic, v spletnem Centru za pomoč uporabnikom in v zavihku Nadomestni prevozi in zamude.

Potnikom je od 5. maja na voljo tudi vpogled v zemljevid aktivnih vlakov na progah Slovenskih železnic – informativni prikaz voženj vlakov in odmikov po voznem redu. V prvi fazi rešitve je na zemljevidu grafično prikazano aktualno stanje aktivnih vlakov na progah na osnovi podatkov iz sistema vodenja železniškega prometa. To so podatki, ki se glede na vožnje vlakov in stanje v prometu ažurirajo s strani prometnega osebja na postajah. V prvi verziji rešitev še ne bo prikazovala natančnega gibanja v realnem času, npr. GPS lokacije vlakov, imamo pa v načrtu in razvijamo rešitev v tej smeri.

Za vsa vprašanja so potnikom na voljo tudi informatorji Slovenskih železnic na brezplačni telefonski številki 080 81 11 in na e-pošti [email protected].

 

Ključna aktualna dela na železniški infrastrukturi

Proga Zidani Most – Šentilj

»Izvedba ureditve vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko«

 • nadgradnja in posodobitev železniške postaje Pragersko,
 • nadgradnja tirov in tirnih naprav, signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav (SVTK) ter vozne mreže,
 • gradnja dveh peronov z nadstrešnicami,
 • ureditev dostopa potnikov na perone (podhod s stopniščem in dvigalom),
 • gradnja novega cestnega podvoza skozi Pragersko,
 • rekonstrukcija postajnega poslopja,
 • ureditev dveh parkirišč v sklopu železniške postaje,
 • izvedba 2,12 km protihrupnih ograj.

Vir fotografije: krajsamorazdalje.si

 

»Ureditev železniške postaje Šentjur z gradnjo izven nivojskega dostopa«

 • gradnja novega otočnega perona,
 • izvedba podhoda do peronske infrastrukture z elementi oz. napravami za funkcionalno ovirane in invalidne osebe,
 • ureditev parkirišča in kolesarnic.

Vir fotografije: krajsamorazdalje.si

 

» Podhod na železniški postaji Rače«

 • gradnja novih peronov,
 • izvedba podhoda do peronske infrastrukture z elementi oz. napravami za funkcionalno ovirane in invalidne osebe,

Vir fotografije: krajsamorazdalje.si

 

 » Nadgradnja proge Maribor -Šentilj«

Nadgradnja obstoječe enotirne proge z novimi objekti na progovnem odseku Maribor–Pesnica , kjer del trase proge poteka po novi trasi in se del stare proge ukine z novo zgrajenim predorom Pekel in viaduktom Pesnica.

Vir fotografije: krajsamorazdalje.si

 

Proga Dobova – Ljubljana:

»Ureditev železniške postaje Zagorje«

 • nadgradnja tirov in tirnih naprav, vključno s prilagoditvijo SV in RTK naprav ter deli na VM,
 • izvedba nadhoda.

Vir fotografije: krajsamorazdalje.si

 

Več o delih si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo, ki izvaja investicije: www.krajsamorazdalje.si