Investicijska dela na progi Ljubljana – Maribor

Nadgradnja železniške infrastrukture in postajnih stavb prinaša številne novosti, ki bodo omogočale bolj prijetno potniško izkušnjo.

Zaradi del na progah Ljubljana – Litija – Zidani Most – Dobova in Maribor – Poljčane predvidoma do konca septembra 2023 nekateri vlaki ne vozijo – so združeni z naslednjim vlakom v voznem redu.

Vlaki so združeni z namenom, da se zagotovi čim manjše možne zamude, zaradi boljše prepustnosti na progi, saj bi zaradi velike frekvence vlakov sicer prijahalo do še večjih zamud. Zaradi predpisanih počasnih voženj mimo gradbišč in začasne vožnje po samo enem tiru lahko kljub združevanju vlakov prihaja do zamud.

Podrobnosti lahko najdete spodaj ali v iskalniku voznega reda na spletni strani Slovenskih železnic, v spletnem Centru za pomoč uporabnikom, kjer so na voljo tudi informacije o aktualnem stanju v prometu. Za vsa vprašanja so vam na voljo tudi informatorji Slovenskih železnic na brezplačni telefonski številki 080 81 11 in na e-pošti [email protected].

Združevanje vlakov na progah

 

LJUBLJANA – ZIDANI MOST, DOBOVA – LJUBLJANA in LJUBLJANA – SEVNICA

Združevanje nekaterih vlakov zaradi del na progi Ljubljana – Zidani Most, Dobova – Ljubljana in Ljubljana – Sevnica (ob delavnikih od 1. junija do 3. septembra)

 

 LITIJA – LJUBLJANA in obratno, LITIJA – ZIDANI MOST

https://potniski.sz.si/obvestila-za-potnike/2023/05/zdruzevanje-nekaterih-vlakov-zaradi-del-na-progi-litija-ljubljana-in-obratno-ter-litija-zidani-most-ob-delavnikih-od-1-junija-do-3-septembra/

 

MARIBOR – POLJČANE in obratno

Združevanje nekaterih vlakov zaradi del na progi Maribor – Poljčane in obratno (ob delavnikih od 29. maja do 3. septembra)

 

Ključna dela na železniški infrastrukturi

Proga Zidani Most – Šentilj

»Izvedba ureditve vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko«

 • nadgradnja in posodobitev železniške postaje Pragersko,
 • nadgradnja tirov in tirnih naprav, signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav (SVTK) ter vozne mreže,
 • gradnja dveh peronov z nadstrešnicami,
 • ureditev dostopa potnikov na perone (podhod s stopniščem in dvigalom),
 • gradnja novega cestnega podvoza skozi Pragersko,
 • rekonstrukcija postajnega poslopja,
 • ureditev dveh parkirišč v sklopu železniške postaje,
 • izvedba 2,12 km protihrupnih ograj.

Vir fotografije: krajsamorazdalje.si

 

 

»Ureditev železniške postaje Šentjur z gradnjo izven nivojskega dostopa«

 • gradnja novega otočnega perona,
 • izvedba podhoda do peronske infrastrukture z elementi oz. napravami za funkcionalno ovirane in invalidne osebe,
 • ureditev parkirišča in kolesarnic,

 

Vir fotografije: krajsamorazdalje.si

 

» Podhod na železniški postaji Rače«

 • gradnja novih peronov,
 • izvedba podhoda do peronske infrastrukture z elementi oz. napravami za funkcionalno ovirane in invalidne osebe,

Vir fotografije: krajsamorazdalje.si

 

 

» Nadgradnja proge Maribor -Šentilj«

Nadgradnja obstoječe enotirne proge z novimi objekti na progovnem odseku Maribor–Pesnica , kjer del trase proge poteka po novi trasi in se del stare proge ukine z novo zgrajenim predorom Pekel in viaduktom Pesnica.

Vir fotografije: krajsamorazdalje.si

 

Proga Dobova – Ljubljana:

»Ureditev železniške postaje Zagorje«

 • nadgradnja tirov in tirnih naprav, vključno s prilagoditvijo SV in RTK naprav ter deli na VM
 • izvedba nadhoda;

Vir fotografije: krajsamorazdalje.si

 

Več o delih si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo, ki izvaja investicije: www.krajsamorazdalje.si