Dodatna ponudba za razvoj trajnostne mobilnosti

Danes, 15. junija, smo po vzorcu polnilnih mest v Zagrebu in Bratislavi na železniški postaji Ljubljana odprli polnilni park za e-avtomobile, ki daje potnikom še več možnosti za trajnostno kombiniranje prevoza do postaje in naprej z vlakom. V potniškem prometu Slovenskih železnic skupaj z različnimi partnerji širimo ponudbo in dostopnost trajnostne mobilnosti.

Vlak je ena najbolj varnih in okolju prijaznih oblik prevoza, železniški promet predstavlja le 0,5 % emisij toplogrednih plinov iz prometa, zato je pomembno, da je železniški promet hrbtenica javnega potniškega prometaRast števila potnikov se povečuje z novimi voznimi sredstvi, večjo ponudbo ter z dodatnimi intermodalnimi storitvami v okviru koncepta Od doma do cilja, po konceptu MaaS – Mobility as a Service«, kjer bodo povezani različni sistemi »P+R s SŽ – Parkiraj in se pelji s SŽ«, in »E-naprej: e-avto, e-skuter, e-kolo«, skladno s koncepti mobilnosti »Carsharing« in »Bikesharing«. Na večjih železniških postajah je potnikom v sodelovanju s partnerji že na voljo tudi možnost izposoje koles, uporabe kolesarnice in parkirišč za kolesa. Potniki, ki se pripeljejo z vlakom v Ljubljano imajo možnost izposoje električnega avtomobila 33 % ceneje. Se pa te storitve razvijajo in nadgrajujejo na celotnem omrežju Slovenije.