Slovenske železnice in Policija v sodelovanju z Railpolom za večjo varnost

Railpolova delovna skupina »Counter Terrorism«, evropsko združenje policije, ki skrbi za varnost na železnicah, 29. in 30. junija v vseh državah članicah organizira skupen 24-urni poostren nadzor z imenom Rail Action Day (RAD) »Active Shield«.

Slovenska policija bo v nadzoru sodelovala s:

  • kontrolami potnikov,
  • kontrolami vlakov,
  • kontrolami železniških postaj in
  • kontrolami prtljage ter prostorov, kjer so nameščene garderobne omarice.