Abonentske vozovnice za osnovnošolce

Mesečne, polletne in letne osnovnošolske vozovnice za šolsko leto 2023/2024 se izdajajo za obdobje veljavnosti od 1. septembra 2023 do 31. avgusta 2024.

Letne vozovnice s šolskim letom 2023/2024 bodo po novem veljale tudi v času poletnih šolskih počitnic, torej do 31. 8. 2024.

Predprodaja mesečnih, polletnih in letnih osnovnošolskih vozovnic se prične 7 koledarskih dni pred začetkom veljavnosti vozovnice.

Osnovnošolske mesečne, polletne in letne vozovnice niso subvencionirane, cene vozovnic za osnovnošolce so določene v Potniški tarifi ST 700.04.

Izdane polletne vozovnice veljajo 6 (šest) mesecev, letne vozovnice pa 12 (dvanajst) mesecev, vendar se izdajajo z veljavnostjo največ do konca šolskega leta, in sicer do 31. avgusta 2024.

Osnova za nakup osnovnošolske vozovnice je:

  • osebni dokument,
  • brezkontaktna čip kartica SŽ,  kamor se naloži kupljena abonentska vozovnica.

Osnovnošolske vozovnice se izdajajo otrokom do dopolnjenega 15. leta starosti, za posamezno šolsko leto vključno s poletnimi počitnicami v obdobju od 1. septembra do 31. avgusta naslednje leto. Potrdilo o vpisu v osnovno šolo ni več zahtevano.

Podaljševanje osnovnošolskih mesečnih abonentskih vozovnic je mogoče na podlagi brezkontaktne čip kartice SŽ na vseh prodajnih mestih SŽ-Potniški promet.