Na Blejskem strateškem forumu tudi o pomenu železniškega prometa

Te dni se na Bledu odvija Blejski strateški forum, vodilna mednarodna konferenca v srednji in jugovzhodni Evropi, ki vsako leto pritegne najrazličnejše domače in mednarodne udeležence. Številni so se letos pripeljali na dogodek z okolju prijaznim in varnim prevozom – z vlakom, ki je vedno bolj popularna izbira tudi v Sloveniji, predvsem zaradi novih sodobnih vlakov, ugodnih ponudb in vedno večjega zavedanja pomena trajnostnega prevoza.

Na razpravah o sodobnih regionalnih in globalnih izzivih ter iskanju inovativnih rešitev je sodelovala tudi direktorica potniškega prometa Slovenskih železnic mag. Darja Kocjan, ki je poudarila pomen razvoja železniškega prometa.

“Raba energije in ogljični odtis sta za nas na Slovenskih železnicah zelo pomembna kazalnika. V letu 2022 smo v primerjavi z letom prej uspeli ogljični odtis še znižati, in sicer za približno četrtino, s 33 na samo 25 gCO2e/PKM”, je povedala mag. Darja Kocjan.

Z nabavo novih potniških garnitur Slovenske železnice prispevamo k še večji okoljski in energetski varčnosti prometnega sektorja. Nove potniške garniture Stadler so energetsko varčnejše, elektromotorne garniture imajo možnost rekuperativnega zaviranja (zavorni sistem, ki s pomočjo elektrodinamičnega zaviranja izkorišča energijo in jo prenašajo nazaj v električno omrežje), so okolju prijaznejše (zmanjševanje ogljičnega izpusta in nižji eksterni stroški) ter opremljene z tehnologijami za zniževanje emisij hrupa. Dizelmotorne garniture imajo vgrajene nove, sodobne in racionalnejše dizel motorje, ki izpolnjujejo EU standarde omejitve vrednosti emisij trdih delcev (PM), ogljikovodikov (HC) ter dušikovih oksidov (Nox).

Potniki pa si seveda v prvi vrsti želimo hitre in frekventne povezave. Glavni faktor za omejitev širitve ponudbe voženj potniških vlakov so danes infrastrukturne omejitve predvsem na enotirnih progah ter trenutno investicijska in vzdrževalna dela na infrastrukturi katera povzročijo zmanjšano propustnost proge. V zadnjih letih država izvaja obsežna vlaganja v železniško infrastrukturo, kar trenutno povzroča ovire v železniškem prometu, zahteva tudi nadomestne prevoze zaradi zapor prog, začasno počasnejšo vožnjo in zamude, a dolgoročno to prinaša možnost boljših storitev za potnika.

Dostop do javnega prevoza želimo na železnicah čim bolj optimizirati željam in potrebam potnikov. Dodatno prispevek k zelenemu prehodu dajemo s spodbujanjem in sodelovanjem na področju mikromobilnosti, kjer se povezujemo s partnerji za zagotavljanje oskrbovalne postaje za električno energijo, izposoje koles in e-koles, e-skirojev in souporabo avtomobilov. Storitve prevoza potnikov po železnici skupaj z različnimi partnerji in pod okriljem Slovenskih železnic nadgrajujemo v celovito prevozno storitev OD DOMA DO CILJA – po konceptu »MaaS – Mobility as a Service«, kot so sistemi »P+R s SŽ – Parkiraj in se pelji s SŽ«, in »E-naprej: e-avto, e-skuter, e-kolo«, skladno s koncepti mobilnosti »Carsharing« in »Bikesharing«. Na večjih železniških postajah je potnikom že na voljo možnost izposoje koles, uporabe kolesarnice in parkirišč za kolesa. Na železniški postaji Ljubljana pa Slovenske železnice skupaj s partnerjem T2 Rotalab od januarja letos ponujamo skupno uporabo vlakov in električnih avtomobilov. Sledimo svoji viziji razvoja trajnostne, okolju prijazne in povezane storitve.

Za zeleni prevoz je bilo zadnja leta veliko storjeno, veliko pa še mora biti in verjamemo, da nam bo s povezovanjem in sodelovanjem vseh, ki soustvarjamo javni potniški promet uspelo doseči zastavljene cilje in graditi dolgoročno boljši okolju prijazen javni potniški promet.