Ovire v prometu zaradi posledic poplav z močnimi nalivi

Zaradi posledic poplav ostaja nekaj težav in ovir pri izvajanju železniškega prometa.

Svetujemo vam, da preverite stanje v prometu, preden se odpravite na pot.

Na nekaterih relacijah je železniški promet oviran, prav tako so zaprte nekatere lokalne ceste, kar onemogoča oz. ovira izvajanje nadomestnih avtobusnih prevozov.

Dodatne informacije in obvestila o stanju v prometu za posamezne relacije najdete v seznamu “Nadomestni prevozi in ovire” na potniski.sz.si/info in v iskalniku voznega reda na www.slo-zeleznice.si.

Vsem potnikom se opravičujemo in prosimo za razumevanje. Sočustvujemo z vsemi, ki jih je trenutno vreme prizadelo ter se zahvaljujemo vsem, ki v teh dneh pomagate pri reševanju in opravljanju posledic neurij in poplav.

 

Sporočilo za javnost: Sanacije železniških prog

Poplave z močnimi nalivi so na železniški infrastrukturi pustili velike posledice, zaradi česar so nekatere proge zaprte. V kolikor to dopušča cestna infrastruktura, je tam organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Delavci Slovenskih železnic se kljub težkim razmeram trudijo po najboljših močeh, da bi bile proge čimprej sanirane in bi železniški promet na zaprtih progah čimprej stekel.

Več podrobnosti najdete na: sz.si/novice